Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Om Socialstyrelsens viden > SØM og analyser > SØM > Erfaringsdatabase > Omkostningsvurdering af Minding the Baby

Omkostningsvurdering af Minding the Baby

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen Minding the Baby målrettet unge udsatte førstegangsgravide. Beregningen er lavet i Socialstyrelsens omkostningsmodel.

MÅLGRUPPE

Unge socialt udsatte førstegangsgravide

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen Minding the Baby i Socialstyrelsens omkostningsmodel. Beregningen skal bidrage med viden om metodens forventede omkostninger for kommuner, som ønsker at implementere metoden. 

Om Minding the Baby

Minding the Baby (MTB) er en metode, der er udviklet for unge social udsatte førstegangsgravide. MTB har til formål at understøtte udvikling af forældreevne hos målgruppen og evnen til at aflæse, forstå og handle på barnets behov.

MTB er struktureret som et individuelt forløb, der foregår hjemme hos forældrene. Et
forløb varer fra ca. 3 måneder inden fødslen, og til barnet fylder 2 år, dvs. 2 år og 3
måneder i alt.

Om omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen bygger på følgende scenarie:

  • Indsatsen antages at være i drift i 5 år
  • Det antages, at kommunen etablerer et team bestående én socialrådgiver, én sundhedsplejerske samt to øvrige medarbejdere fra kommunen.
  • Det forventes, at hvert team igangsætter 12 forløb per år
  • Omkostningerne forbundet med MTB udgøres af uddannelse, drift og øvrige omkostninger

Hent udgivelsen og beregningen

Du kan læse omkostningsvurderingen af MTB, der er lavet i Socialstyrelsens Omkonstningsmodel, ved at hente udgivelsen via linket nedenfor.

Hent beregning af omkostningsvurdering af MTB (excel)

Beregningen er også tilgængelige i Socialstyrelsens Omkostningsmodel. Det betyder, at du som bruger kan indlæse beregningerne direkte i modellen og justere i tallene og estimaterne efter de lokale forhold.

Hent den nyeste version af Socialstyrelsens Omkostningsmodel 

Om materialet


KONTAKT

Center for Data, Analyse og Metode
som-support@socialstyrelsen.dk

AKTØR

Socialstyrelsen

AKTØRTYPE

Socialstyrelsen

MATERIALETYPE

  • Input til SØM-beregning: Viden om omkostninger

UDARBEJDET

08/11 2017