Gå til indhold

Omkostningsvurdering af Livsstilscafé

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen Livsstilscafé målrettet psykisk sårbare voksne med kroniske somatiske sygdomme. Beregningen er lavet i Socialstyrelsens omkostningsmodel.

MÅLGRUPPE

Voksne med moderate psykiske lidelser

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen Livsstilscafé i Socialstyrelsens omkostningsmodel. Beregningen skal bidrage med viden om metodens forventede omkostninger for kommuner, som ønsker at implementere metoden. 

Om New Forest Parenting Program

Livsstilscafé er en indsats til sårbare mennesker med svære psykiske lidelser og kroniske somatiske sygdomme, som ønsker at forandre deres livsstil og sundhedsvaner. Indsatsen har fokus på at fremme sundhed, forebygge kroniske sygdomme og fremme social inklusion.

Om omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen bygger på følgende scenarie:

  • Indsatsen antages at være i drift i 5 år
  • Det antages, at kommunen etablerer et team bestående af 1 ankerperson, en motionsvejleder og en kostvejleder
  • Hvert team opstarter 2 gruppeforløb pr. år.
  • Omkostningerne forbundet med Livsstilscafé udgøres af afholdelse af sessioner, opfølgninger på sessioner og opkvalificering af medarbejdere

Hent udgivelsen og beregningen

Du kan læse omkostningsvurderingen af Livsstilscafé, der er lavet i Socialstyrelsens Omkostningsmodel, ved at hente udgivelsen via linket nedenfor.

Hent beregning af omkostningsvurdering af Livsstilscafé 

Beregningen er også tilgængelige i Socialstyrelsens Omkostningsmodel. Det betyder, at du som bruger kan indlæse beregningerne direkte i modellen og justere i tallene og estimaterne efter de lokale forhold.

Hent den nyeste version af Socialstyrelsens Omkostningsmodel (excel)

Om materialet


KONTAKT

Center for Data, Analyse og Metode
som-support@socialstyrelsen.dk

AKTØR

Socialstyrelsen

AKTØRTYPE

Socialstyrelsen

MATERIALETYPE

  • Input til SØM-beregning: Viden om omkostninger

UDARBEJDET

04/11 2019