Gå til indhold

Omkostningsvurdering af Klub Penalhus

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen Klub Penalhus målrettet anbragte børn og unge. Beregningen er lavet i Socialstyrelsens omkostningsmodel.

MÅLGRUPPE

Børn og unge anbragt i plejefamilier

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen Klub Penalhus i Socialstyrelsens omkostningsmodel. Beregningen skal bidrage med viden om metodens forventede omkostninger for kommuner, som ønsker at implementere metoden.

Om Klub Penalhus

Klub Penalhus er et skoleunderstøttende tilbud, der har til formål at styrke udsatte og anbragte børns faglige niveau. Indsatsen er målrettet børn fra 1. til 7. klassetrin, som er anbragte i enten plejefamilier, på opholdssteder og døgninstitutioner eller modtager en forebyggende indsats efter Servicelovens § 52. Metoden består af bogpakker med motiverende og skoleunderstøttende materialer.

Om omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen bygger på følgende scenarie:

    • Indsatsen antages at være opstartet og afsluttet indenfor ét år
    • Det antages, at kommunen rekrutterer 20 børn til indsatsen
    • Det antages, at der er 10 socialrådgivere involveret omkring processen i kommunen.

Hent udgivelsen og beregningen

Du kan læse omkostningsvurderingen af Klub Penalhus, der er lavet i Socialstyrelsens Omkostningsmodel, ved at hente udgivelsen via linket nedenfor.

Hent beregning af omkostningsvurdering af Klub Penalhus

Beregningen er også tilgængelig i Socialstyrelsens Omkostningsmodel. Det betyder, at du som bruger kan indlæse beregningerne direkte i modellen og justere i tallene og estimaterne efter de lokale forhold.

Hent den nyeste version af Socialstyrelsens Omkostningsmodel

Om materialet


KONTAKT

Center for Data, Analyse og Metode
som-support@socialstyrelsen.dk

AKTØR

Socialstyrelsen

AKTØRTYPE

Socialstyrelsen

MATERIALETYPE

  • Input til SØM-beregning: Viden om omkostninger

UDARBEJDET

01/04 2017

Socialstyrelsen har ikke kendskab til og kan ikke vurdere de lokale forudsætninger, som beregningerne eller det øvrige materiale baserer sig på, og kvalitetssikrer og blåstempler derfor ikke materiale fra andre aktører. Eventuelle yderligere oplysninger må derfor indhentes fra den aktør, der har indsendt materialet.