Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Om Socialstyrelsens viden > SØM og analyser > SØM > Erfaringsdatabase > Økonomisk analyse af indsatsen Social Støtte

Økonomisk analyse af indsatsen Social Støtte

Rambøll har foretaget en SØM-beregning af indsatsen i satspuljeprojektet Social støtte i overgang til og fastholdelse i job om en koordineret indsats til at hjælpe flere udsatte ledige i job.

MÅLGRUPPE

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

I forbindelse med slutevalueringen af Social Støtte i overgang til og fastholdelse i job har Rambøll  foretaget en budgetøkonomisk analyse af indsatsen, der er afprøvet  fem kommuner fra februar 2018 til marts 2020. Målgruppen for indsatsen er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år med mindst et års ledighed. Beregningen skal bidrage med viden om indsatsens forventede budgetøkonomiske konsekvenser. 

Om Social Støtte i overgangen til og fastholdelse i job

Projektet Social støtte i overgang til og fastholdelse i job havde til formål at afprøve, om en koordineret, integreret og intensiv socialfaglig og beskæftigelsesrettet indsats kunne hjælpe flere udsatte ledige med at få og fastholde et ordinært job. I deltagerkommunerne indgik socialområdet og jobcentret et forpligtende samarbejde om at afprøve en indsatsmodel, der blandt andet omfatter tværfaglige opstartsmøder, en fælles plan, virksomhedsrettet indsats og støtte efter CTI-metoden.

Om den økonomiske analyse

Den økonomiske analyse af indsatsen Social Støtte består af omkostningsvurdering og en scenarieanalyse i SØM. I SØM-beregningen er opstillet fire scenarier. Hvert scenarie repræsenterer en arketype på en borger, som oplever effekt af at have deltaget i indsatsen, men hvor der i forskelligt omfang er afledte ændringer i ydelser og aktiviteter.

Hent udgivelsen og beregningen

Du kan læse mere om projektet, den økonomiske analyse og den samlede evaluering via linket nedenfor.

Læs mere om evalueringen her

Du kan hente selve SØM-beregningen via nedenstående link. Beregningen er foretaget i SØM version 2.3:

Hent SØM-beregning af Social Støtte til overgang til og fastholdelse i job (excel)

Om materialet


KONTAKT

Birla Elmquist
bjre@ramboll.com

AKTØR

Rambøll Management Consulting

AKTØRTYPE

Øvrige

MATERIALETYPE

  • SØM-beregning

UDARBEJDET

01/04 2021

Socialstyrelsen har ikke kendskab til og kan ikke vurdere de lokale forudsætninger, som beregningerne eller det øvrige materiale baserer sig på, og kvalitetssikrer og blåstempler derfor ikke materiale fra andre aktører. Eventuelle yderligere oplysninger må derfor indhentes fra den aktør, der har indsendt materialet.