Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Om Socialstyrelsens viden > SØM og analyser > SØM > Erfaringsdatabase > Omkostningsvurdering af Familierådslagning

Omkostningsvurdering af Familierådslagning

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen Familierådslagning målrettet børn og unge. Beregningen er lavet i Socialstyrelsens omkostningsmodel.

MÅLGRUPPE

Sårbare børn og unge

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen Familierådslagning i Socialstyrelsens omkostningsmodel. Beregningen skal bidrage med viden om metodens forventede omkostninger for kommuner, som ønsker at implementere metoden.

Om Familierådslagning

Familierådslagning er en indsats til børn og unge, som involverer dennes familie, netværk og socialforvaltningen. Indsatsen består af et møde, som skal ende med en handleplan. Handleplanen beskriver konkret, hvad der skal gøres for barnet/den unge – og den er lavet i fællesskab af hele netværket og barnet/den unge selv.

Om omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen bygger på følgende scenarie:

  • Indsatsen antages at være i drift i 4 år
  • Det antages, at der er 120 rådslagninger pr. år i kommunen. år. 
  • Hver familie har 3 rådslagninger, svarende til at 40 familier får familierådslagning pr. år.
  • Omkostninger forbundet med indsatsen vedrører forberedelse, uddannelse, drift af indsatsen og øvrige omkostninger

Hent udgivelsen og beregningen

Du kan læse omkostningsvurderingen af Familierådslagning, der er lavet i Socialstyrelsens Omkostningsmodel, ved at hente udgivelsen via linket nedenfor.

Hent beregning af omkostningsvurdering af Familierådslagning

Beregningen er også tilgængelig i Socialstyrelsens Omkostningsmodel. Det betyder, at du som bruger kan indlæse beregningerne direkte i modellen og justere i tallene og estimaterne efter de lokale forhold.

Hent den nyeste version af Socialstyrelsens Omkostningsmodel 

Om materialet


KONTAKT

Center for Data, Analyse og Metode
som-support@socialstyrelsen.dk

AKTØR

Socialstyrelsen

AKTØRTYPE

Socialstyrelsen

MATERIALETYPE

  • Input til SØM-beregning: Viden om omkostninger

UDARBEJDET

15/11 2016