Forside > Tværgående områder > Om Socialstyrelsens viden > SØM og økonomiske analyser > SØM > Erfaringsdatabase > Omkostningsvurdering af De Utrolige år Småbørn

Omkostningsvurdering af De Utrolige år Småbørn

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen De Utrolige År Småbørn, som er en tidligt forebyggende indsats målrettet forældre med børn i alderen 1-3 år. Beregningen er lavet i Socialstyrelsens omkostningsmodel.

MÅLGRUPPE

Børn og unge i forebyggende foranstaltninger efter Servicelovens § 52

ocialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen De Utrolige År Småbørn i Socialstyrelsens omkostningsmodel. Beregningen skal bidrage med viden om metodens forventede omkostninger for kommuner, som ønsker at implementere metoden. 

Om De Utrolige År Småbørn

De Utrolige År Småbørn (DUÅ-S) er et kursusforløb til forældre til børn i alderen 1-3 år. DUÅ-S kan bruges forebyggende eller behandlende for familier med en begyndende negativ udvikling, hvor der er behov for at genoprette et positivt samspil og styrke tilknytningen mellem barn og forældre. 

Om omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen bygger på følgende scenarie:

  • Indsatsen antages at være i drift i 5 år
  • Det antages, at kommunen etablerer to teams bestående af to gruppeledere
  • Hvert team varetager tre forløb årligt, med 5 familier i hvert forløb 
  • Det antages, at 4 af de 5 familier gennemfører hvert forløb
  • Omkostningerne forbundet med DUÅ-S udgøres af uddannelse, drift og øvrige omkostninger

Hent udgivelsen og beregningen

Du kan læse omkostningsvurderingen af DUÅ-S ved at hente udgivelsen via linket nedenfor.

Hent Omkostningsvurdering af DUÅ-S 

Beregningen er også tilgængelige i Socialstyrelsens Omkostningsmodel. Det betyder, at du som bruger kan indlæse beregningerne direkte i modellen og justere i tallene og estimaterne efter de lokale forhold.

Hent den nyeste version af Socialstyrelsens Omkostningsmodel 

Om materialet


KONTAKT

Center for Data, Analyse og Metode
som-support@socialstyrelsen.dk

AKTØR

Socialstyrelsen

AKTØRTYPE

Socialstyrelsen

MATERIALETYPE

  • Input til SØM-beregning: Viden om omkostninger

UDARBEJDET

27/08 2018