Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Om Socialstyrelsens viden > SØM og analyser > SØM > Erfaringsdatabase > Omkostningsvurdering af De Utrolige År Førskole

Omkostningsvurdering af De Utrolige År Førskole

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen De Utrolige År Førskole, som er en tidligt forebyggende indsats målrettet familier med 3-6 årige børn. Beregningen er lavet i Socialstyrelsens omkostningsmodel.

MÅLGRUPPE

Børn og unge i forebyggende foranstaltninger efter Servicelovens § 52

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen De Utrolige År Førskole i Socialstyrelsens omkostningsmodel. Beregningen skal bidrage med viden om metodens forventede omkostninger for kommuner, som ønsker at implementere metoden. 

Om De Utrolige År Førskole

De Utrolige År Førskole (DUÅ-F) er et kursusforløb for forældre med 3-6-årige børn. Forløbet kan bruges forebyggende eller behandlende for familier med en begyndende negativ udvikling, hvor der er behov for at genoprette et positivt samspil og styrke tilknytningen mellem barn og forældre, samt at understøtte barnets udvikling.

Om omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen bygger på følgende scenarie:

  • Indsatsen antages at være i drift i 5 år
  • Det antages, at kommunen etablerer to teams bestående af to gruppeledere
  • Hvert team varetager to forløb årligt, med 6 familier i hvert forløb 
  • Det antages, at 5 af de 6 familier gennemfører hvert forløb
  • Omkostningerne forbundet med DUÅ-F udgøres af uddannelse, drift og øvrige omkostninger

Hent udgivelsen og beregningen

Du kan læse omkostningsvurderingen af DUÅ-F, der er lavet i Socialstyrelsens Omkostningsmodel, ved at hente udgivelsen via linket nedenfor.

Hent beregning af omkostningsvurdering af DUÅ-F 

Beregningen er også tilgængelige i Socialstyrelsens Omkostningsmodel. Det betyder, at du som bruger kan indlæse beregningerne direkte i modellen og justere i tallene og estimaterne efter de lokale forhold.

Hent den nyeste version af Socialstyrelsens Omkostningsmodel (excel) 

Om materialet


KONTAKT

Center for Data, Analyse og Metode
som-support@socialstyrelsen.dk

AKTØR

Socialstyrelsen

AKTØRTYPE

Socialstyrelsen

MATERIALETYPE

  • Input til SØM-beregning: Viden om omkostninger

UDARBEJDET

23/08 2018