Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Om Socialstyrelsens viden > SØM og analyser > SØM > Erfaringsdatabase > Omkostningsvurdering af Critical Time Intervention

Omkostningsvurdering af Critical Time Intervention

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen Critical Time Intervention målrettet borgere i en kritisk overgangsfase. Beregningen er lavet i Socialstyrelsens omkostningsmodel.

MÅLGRUPPE

Hjemløse (18-65 år) , Voldsudsatte kvinder (18-65 år) , Voksne med psykiske vanskeligheder

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen Critical Time Intervention i Socialstyrelsens omkostningsmodel. Beregningen skal bidrage med viden om metodens forventede omkostninger for kommuner, som ønsker at implementere metoden. 

Om Critical Time Intervention (CTI)

CTI-metoden er en case management-metode målrettet borgere i en kritisk overgangsfase. Formålet med CTI-metoden er at sikre en vellykket overgang til et nyt liv for borgeren, at styrke borgerens samlede livssituation og at understøtte borgeren i at blive mere selvhjulpen. CTI-metoden er kendetegnet med at være en tidsafgrænset, fleksibelt tilrettelagt og fokuseret indsats, der er opdelt i tre faser, som strækker sig over en samlet periode på 9 måneder. Indsatsen gennemføres af en CTI-medarbejder.

Om omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen bygger på følgende scenarie:

  • Indsatsen antages at være i drift i 5 år
  • Det antages, at kommunen ansætter tre CTI-medarbejdere i et team
  • CTI-medarbejderne antages at arbejde fuldtid med medtoden og har et case-load på 10 borgere per år svarende til at teamet samlet set kan gennemføre 33 forløb per år
  • Omkostningerne forbundet med CTI udgøres af uddannelse, drift og supervision

Hent udgivelsen og beregningen

Du kan læse omkostningsvurderingen af CTI, der er lavet i Socialstyrelsens Omkostningsmodel, ved at hente udgivelsen via linket nedenfor.

Hent beregning af omkostningsvurdering af CTI 

Beregningen er også tilgængelige i Socialstyrelsens Omkostningsmodel. Det betyder, at du som bruger kan indlæse beregningerne direkte i modellen og justere i tallene og estimaterne efter de lokale forhold.

Hent den nyeste version af Socialstyrelsens Omkostningsmodel 

Om materialet


KONTAKT

Center for Data, Analyse og Metode
som-support@socialstyrelsen.dk

AKTØR

Socialstyrelsen

AKTØRTYPE

Socialstyrelsen

MATERIALETYPE

  • Input til SØM-beregning: Viden om omkostninger

UDARBEJDET

18/05 2017