Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Om Socialstyrelsens viden > SØM og analyser > SØM > Erfaringsdatabase > Omkostningsvurdering af Critical Time Intervention

Omkostningsvurdering af Critical Time Intervention

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen Critical Time Intervention målrettet borgere i en kritisk overgangsfase. Beregningen er lavet i Socialstyrelsens omkostningsmodel.

MÅLGRUPPE

Voksne i hjemløshed , Voldsudsatte kvinder

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen Critical Time Intervention i Socialstyrelsens omkostningsmodel. Beregningen skal bidrage med viden om metodens forventede omkostninger for kommuner, som ønsker at implementere metoden. 

Om Critical Time Intervention (CTI)

CTI-metoden er en case management-metode målrettet borgere i en kritisk overgangsfase. Formålet med CTI-metoden er at sikre en vellykket overgang til et nyt liv for borgeren, at styrke borgerens samlede livssituation og at understøtte borgeren i at blive mere selvhjulpen. CTI-metoden er kendetegnet med at være en tidsafgrænset, fleksibelt tilrettelagt og fokuseret indsats, der er opdelt i tre faser, som strækker sig over en samlet periode på 9 måneder. Indsatsen gennemføres af en CTI-medarbejder.

Om omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen bygger på følgende scenarie:

  • Indsatsen antages at være i drift i 5 år
  • Det antages, at kommunen ansætter tre CTI-medarbejdere i et team
  • CTI-medarbejderne antages at arbejde fuldtid med medtoden og har et case-load på 10 borgere per år svarende til at teamet samlet set kan gennemføre 33 forløb per år
  • Omkostningerne forbundet med CTI udgøres af uddannelse, drift og supervision

Hent udgivelsen og beregningen

Du kan læse omkostningsvurderingen af CTI, der er lavet i Socialstyrelsens Omkostningsmodel, ved at hente udgivelsen via linket nedenfor.

Hent beregning af omkostningsvurdering af CTI 

Beregningen er også tilgængelige i Socialstyrelsens Omkostningsmodel. Det betyder, at du som bruger kan indlæse beregningerne direkte i modellen og justere i tallene og estimaterne efter de lokale forhold.

Hent den nyeste version af Socialstyrelsens Omkostningsmodel 

Om materialet


KONTAKT

Center for Data, Analyse og Metode
som-support@socialstyrelsen.dk

AKTØR

Socialstyrelsen

AKTØRTYPE

Socialstyrelsen

MATERIALETYPE

  • Input til SØM-beregning: Viden om omkostninger

UDARBEJDET

18/05 2017

Socialstyrelsen har ikke kendskab til og kan ikke vurdere de lokale forudsætninger, som beregningerne eller det øvrige materiale baserer sig på, og kvalitetssikrer og blåstempler derfor ikke materiale fra andre aktører. Eventuelle yderligere oplysninger må derfor indhentes fra den aktør, der har indsendt materialet.