Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Om Socialstyrelsens viden > SØM og analyser > SØM > Erfaringsdatabase > Omkostningsvurdering af Context-focused Therapy

Omkostningsvurdering af Context-focused Therapy

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen Context-focused Therapy målrettet børn med Cerebral Parese. Beregningen er lavet i Socialstyrelsens omkostningsmodel.

MÅLGRUPPE

Børn med handicap

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen Context-focused Therapy i Socialstyrelsens omkostningsmodel. Beregningen skal bidrage med viden om metodens forventede omkostninger for kommuner, som ønsker at implementere metoden.

Om Context-focused Therapy

Context-focused Therapy (CfT) er en indsats til børn med cerebral parese, hvor fysio- eller ergoterapeuter arbejder tæt sammen med forældrene, for at finde strategier og metoder i barnets omgivelser og aktiviteter, som kan forbedre barnets muligheder for at kunne deltage aktivt i eget liv. Et CfT forløb varer ca. 6 måneder og består af ca. 18-24 terapisessioner.

Om omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen bygger på følgende scenarie:

  • Indsatsen antages at være i drift i 6 måneder
  • Det antages, at kommunen drifter indsatsen med én behandler
  • Det antages, at behandleren varetager ét forløb med deltagelse af ét barn.
  • Der antages, at et forløb består af 21 sessioner, og at behandleren er uddannet ergoterapeut.

Hent udgivelsen og beregningen

Du kan læse omkostningsvurderingen af CfT, der er lavet i Socialstyrelsens Omkostningsmodel, ved at hente udgivelsen via linket nedenfor.

Hent beregning af omkostningsvurdering af CfT

Beregningen er også tilgængelig i Socialstyrelsens Omkostningsmodel. Det betyder, at du som bruger kan indlæse beregningerne direkte i modellen og justere i tallene og estimaterne efter de lokale forhold.

Hent den nyeste version af Socialstyrelsens Omkostningsmodel (excel) 

Om materialet


KONTAKT

Center for Data, Analyse og Metode
som-support@socialstyrelsen.dk

AKTØR

Socialstyrelsen

AKTØRTYPE

Socialstyrelsen

MATERIALETYPE

  • Input til SØM-beregning: Viden om omkostninger

UDARBEJDET

13/12 2019

Socialstyrelsen har ikke kendskab til og kan ikke vurdere de lokale forudsætninger, som beregningerne eller det øvrige materiale baserer sig på, og kvalitetssikrer og blåstempler derfor ikke materiale fra andre aktører. Eventuelle yderligere oplysninger må derfor indhentes fra den aktør, der har indsendt materialet.