Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Om Socialstyrelsens viden > SØM og analyser > SØM > Erfaringsdatabase > Omkostningsvurdering af Børnegrupper i Favrskov Kommune

Omkostningsvurdering af Børnegrupper i Favrskov Kommune

Rambøll har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen Børnegrupper i Favrskov Kommune. Indsatsen er målrettet børn, der er pårørende til en forælder eller en søskende, der har en psykisk sygdom.

MÅLGRUPPE

Pårørende børn og unge af forældre med svære psykiske lidelser

I forbindelse med evalueringen af Dokumentation af Lovende praksis har Rambøll foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen Børnegrupper, baseret på Favrskovs Kommunes implementering af indsatsen. Beregningen skal bidrage med viden om metodens forventede omkostninger for kommuner, som ønsker at implementere metoden.

Evalueringen af Dokumentation af Lovende praksis beskriver fem forskellige lovende indsatser, som er udviklet og etableret i fem kommuner. Denne omkostningsvurdering er én af de fem.

Om Børnegrupper

Børnegrupper er en indsats til børn, der er pårørende til en forældre eller en søskende, der har en psykisk sygdom.  Indsatsen har til formål at forebygge konsekvenser for børn og unge af at vokse op som pårørende til en søskende eller en forælder med psykisk sygdom eller et psykisk handicap, herunder en øget risiko for selv at udvikle psykiske problemer. Et forløb under Børnegrupper er bygget op omkring ti gruppemøder.

Om omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen er baseret på indsamling af løbende omkostninger. De indsamlede omkostninger er omregnet til gennemsnitlige omkostninger per gruppeforløb. Der har været afholdt 2,5 gruppeforløb per år med mellem 4 og 7 børn/unge i indsatsen. På den baggrund er de årlige gennemsnitlige omkostninger til indsatsen beregnet.

Den gennemsnitlige omkostning per barn/ ung er 15.000 kr. Der er ikke nogen alternativ indsats for denne målgruppe, da indsatsen er en meget tidligt forebyggende indsats.

Hent udgivelsen og beregningen

Du kan læse mere om indsatsen, omkostningsvurderingen og den samlede evaluering på tværs af de lovende indsatser via linket nedenfor.

Læs mere om evalueringen og indsatsbeskrivelsen her

Du kan hente selve beregningen via nedenstående link:

Hent beregning af omkostningsvurdering af Børnegrupper i Favrskov Kommune (excel)

Om materialet


KONTAKT

Hanne Nielsen
hann@ramboll.com

AKTØR

Rambøll Management Consulting

AKTØRTYPE

Øvrige

MATERIALETYPE

  • Input til SØM-beregning: Viden om omkostninger

UDARBEJDET

30/04 2020

Socialstyrelsen har ikke kendskab til og kan ikke vurdere de lokale forudsætninger, som beregningerne eller det øvrige materiale baserer sig på, og kvalitetssikrer og blåstempler derfor ikke materiale fra andre aktører. Eventuelle yderligere oplysninger må derfor indhentes fra den aktør, der har indsendt materialet.