Gå til indhold

Økonomisk analyse af MOVE

Socialstyrelsen har lavet en SØM-beregning af indsatsen MOVE (tidligere kaldet MI/KAT-GO). MOVE henvender sig til unge med stofmisbrug i alderen 15-25 år. SØM-beregningen tager udgangspunkt i viden fra afprøvningen af MOVE og estimater fra SØMs vidensdatabase.

MÅLGRUPPE

Voksne med stofmisbrug

Socialstyrelsen har foretaget en beregning af indsatsen MOVE (tidligere kaldet MI/KAT-GO) i den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM). Beregningen skal bidrage med viden om metodens omkostninger og forventede økonomiske konsekvenser. 

Om MOVE

Metoden består af motiverende interviews og kognitiv adfærdsterapi i kombination med en række strukturelle elementer, herunder påmindelser, samarbejdskontrakt, statusbreve, gavekort og opfølgningsbehandling. Målgruppen for indsatsen er unge i alderen 15-25 år med et  behandlingskrævende forbrug af stoffer, som er i målgruppen for ambulant stofmisbrugsbehandling efter § 101 i lov om social service.

Om den økonomiske evaluering

SØM-beregningen bygger på følgende scenarie:

  • Kommunen drifter allerede indsatsen
  • Indsatsen antages at være i drift i 3 år
  • Hvert år antages 50 deltagere at modtage indsatsen
  • Omkostningerne forbundet med MOVE udgør løn til behandlerne og omkostninger forbundet med gavekort
  • Succesraten baserer sig på viden fra afprøvningen af MOVE under metodeprogrammet på stofmisbrugsområdet

De økonomiske konsekvenser forbundet med MOVE beregnes ud fra estimater fra SØM’s vidensdatabase for målgruppen ’Mennesker med stofmisbrug: Ikke i substitutionsbehandling (18-25 år)’. I SØM er succesmålet for målgruppen ”andelen der gennemfører stofmisbrugsbehandling”. I afprøvningen af MOVE er effektmålet derimod andelen, der opnår stoffrihed. 

Hent udgivelsen og beregningen

Du kan læse den økonomiske evaluering af MOVE, der er lavet i SØM, ved at hente udgivelsen via linket nedenfor.

Hent beregning af økonomisk analyse af MI/KAT-GO

Beregningen er også tilgængelige i SØM. Det betyder, at du som bruger kan indlæse beregningerne direkte i modellen og justere i tallene og estimaterne efter de lokale forhold.

Hent den nyeste version af SØM (excel) 

Om materialet


KONTAKT

Center for Data, Analyse og Metode
som-support@socialstyrelsen.dk

AKTØR

Socialstyrelsen

AKTØRTYPE

Socialstyrelsen

MATERIALETYPE

  • SØM-beregning
  • Input til SØM-beregning: Viden om effekt - resultater
  • Input til SØM-beregning: Viden om omkostninger

UDARBEJDET

01/08 2018