Gå til indhold

Økonomisk analyse af KEEP

Socialstyrelsen har lavet en SØM-beregning af forældretræningsprogrammet KEEP. KEEP henvender sig til pleje- og netværksforældre med børn i alderen 4-12 år. SØM-beregningen tager udgangspunkt i faglige skøn vedrørende programmet og estimater fra SØMs vidensdatabase.

MÅLGRUPPE

Børn og unge anbragt i plejefamilier

Socialstyrelsen har foretaget en beregning af forældretræningsprogrammet KEEP i den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM). Beregningen skal bidrage med viden om metodens omkostninger og forventede budgetøkonomiske konsekvenser. 

Om KEEP

Keeping Foster Parents Trained and Supported (KEEP) er et gruppebaseret forældretræningsprogram for pleje- og netværksplejeforældre med børn i alderen 4-12 år. Formålet med KEEP er, at give pleje- og netværksforældre redskaber til at håndtere udfordringer og problemer, hvilket skal medvirke til at forebygge ikke-planlagte sammenbrud i anbringelsen.

Om den økonomiske analyse

SØM-beregningen bygger på følgende scenarie:

  • Indsatsen antages at være i drift i 3 år
  • Hvert år antages 18 plejeforældre at deltage i programmet
  • Omkostningerne forbundet med KEEP udgør etablerings-, drifts- og administrationsomkostninger
  • Succesraten baserer sig på et fagligt vurderet skøn med inspiration fra SØMs vidensdatabase

De økonomiske konsekvenser forbundet med KEEP beregnes ud fra estimater fra SØMs vidensdatabase for målgruppen ’Børn og unge anbragt i plejefamilier (6-13 år)’. I SØM er succesmålet for målgruppen ”undgå at blive anbragt på institution”, mens formålet med KEEP er forebygge ikke-planlagte sammenbrud i anbringelsen. 

Hent udgivelsen og beregningen

Du kan læse den økonomiske analyse af KEEP, der er udarbejdet i SØM, ved at hente udgivelsen via linket nedenfor:

Hent økonomisk analyse af KEEP

Som supplement kan du også se beregningen i Kort Fortalt, der i et kort format præsenterer grundlaget og resultaterne af eksempelberegningerne:

Hent Kort Fortalt om den økonomiske analyse af KEEP  

Beregningen er også tilgængelig i SØM. Det betyder, at du som bruger kan indlæse beregningerne direkte i modellen og justere i tallene og estimaterne efter de lokale forhold.

Hent den nyeste version af SØM (excel) 

Om materialet


KONTAKT

Center for Data, Analyse og Metode
som-support@socialstyrelsen.dk

AKTØR

Socialstyrelsen

AKTØRTYPE

Socialstyrelsen

MATERIALETYPE

  • SØM-beregning
  • Input til SØM-beregning: Viden om effekt - resultater
  • Input til SØM-beregning: Viden om omkostninger

UDARBEJDET

01/10 2019