Gå til indhold

Erfaringsdatabase

Erfaringsdatabasen er et støtteredskab for brugerne af den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM). Her kan du kan finde viden og inspiration til egne SØM-beregninger og dele erfaringer med anvendelsen af modellen.
UDARBEJDET 03/12 2021 | PUBLICERET 30/09 2021

Eksempelberegning af P.E.P.

Socialstyrelsen har udarbejdet en eksempelberegning af indsatsen Pre-Employment Programme (P.E.P.) i SØM. P.E.P. er en beskæftigelsesrettet indsats, der er målrettet borgere med synshandicap. Eksempelberegningen baserer sig på viden fra Institut for Blinde og Svagsynede (IBOS) samt SØMs vidensdatabase.

MÅLGRUPPE

Voksne med synshandicap
UDARBEJDET 03/12 2021 | PUBLICERET 30/09 2021

Eksempelberegning af IPS

Socialstyrelsen har udarbejdet en eksempelberegning af indsatsen Individuel Planlagt Job og Uddannelse med Støtte (IPS) i SØM. IPS er en beskæftigelsesrettet indsats, der primært er målrettet borgere med svære psykiske vanskeligheder. Eksempelberegningen baserer sig på viden fra Københavns Kommune, evalueringen af projekt Inklusion samt SØMs vidensdatabase.

MÅLGRUPPE

Voksne med psykiske vanskeligheder
UDARBEJDET 03/12 2021 | PUBLICERET 30/09 2021

Eksempelberegning af Voksenprogrammet

Socialstyrelsen har udarbejdet en eksempelberegning af indsatsen Voksenprogrammet i SØM. Voksenprogrammet er en beskæftigelsesrettet indsats, der er målrettet borgere med erhvervet hjerneskade. Eksempelberegningen baserer sig på viden fra Center for Hjerneskade (CfH) samt SØMs vidensdatabase.

MÅLGRUPPE

Voksne med erhvervet hjerneskade (18-65 år)
UDARBEJDET 03/12 2021 | PUBLICERET 30/09 2021

Eksempelberegning af My Way to Success

Socialstyrelsen har udarbejdet en eksempelberegning af indsatsen My Way to Success i SØM. My Way to Success er en beskæftigelsesrettet indsats, der er målrettet borgere med autisme. Eksempelberegningen baserer sig på viden fra Odense Kommune samt SØMs vidensdatabase.

MÅLGRUPPE

Voksne med autisme (18-65 år)
UDARBEJDET 03/12 2021 | PUBLICERET 17/02 2021

Materiale fra SØM-uddannelsen

Her kan du finde materiale fra SØM-uddannelsen 2017-2020, som VIVE og Incentive varetog for Socialstyrelsen.

MÅLGRUPPE

Ikke relevant
UDARBEJDET 08/07 2021 | PUBLICERET 27/09 2021

Omkostningsvurdering af Social Indsats

Implement og Socialt Udviklingscenter (SUS) har foretaget en omkostningsvurdering af Social Indsats i Favrskov Kommune. Indsatsen er målrettet psykisk sårbare unge.

MÅLGRUPPE

Voksne med psykiske vanskeligheder
UDARBEJDET 08/07 2021 | PUBLICERET 27/09 2021

Omkostningsvurdering af Den relationelle vej til beskæftigelse

Implement og Socialt Udviklingscenter (SUS)har foretaget en omkostningsvurdering af Den relationelle vej til beskæftigelse i Hedensted Kommune. Indsatsen er målrettet psykisk sårbare unge mellem 16 og 30 år, der har behov for at blive mere selvstændige.

MÅLGRUPPE

Voksne med psykiske vanskeligheder
UDARBEJDET 08/07 2021 | PUBLICERET 27/09 2021

Omkostningsvurdering af Rummeligt Uddannelsesrettet Mødested (RUM)

Implement og Socialt Udviklingscenter (SUS) har foretaget en omkostningsvurdering af Rummeligt Uddannelsesrettet Mødested (RUM) i Brøndby Kommune. Indsatsen er målrettet psykisk sårbare unge.

MÅLGRUPPE

Voksne med psykiske vanskeligheder
UDARBEJDET 08/07 2021 | PUBLICERET 27/09 2021

Omkostningsvurdering af Ungeprojektet

Implement og Socialt Udviklingscenter (SUS) har foretaget en omkostningsvurdering af Ungeprojektet i Broen (Ungeprojektet) i Hvidovre Kommune. Indsatsen er målrettet psykisk sårbare unge mellem 16 og 30 år med trivselsproblemer.

MÅLGRUPPE

Voksne med psykiske vanskeligheder
UDARBEJDET 08/07 2021 | PUBLICERET 05/10 2021

Omkostningsvurdering Brugerstyret gruppeindsats

Rambøll har foretaget en omkostningsvurdering af Brugerstyret gruppeindsatser i Helsingør Kommune. Indsatsen er målrettet borgere, der blandt andet har sociale udfordringer.

MÅLGRUPPE

Voksne bl.a. med sociale udfordringer
UDARBEJDET 08/07 2021 | PUBLICERET 05/10 2021

Omkostningsvurdering af Trivsel gennem Netværk

Rambøll har foretaget en omkostningsvurdering af Trivsel gennem Netværk i Gentofte Kommune. Indsatsen er målrettet borgere med psykiske funktionsnedsættelser eller sociale problemer.

MÅLGRUPPE

Borgere med psykiske funktionsnedsættelser og/ eller sociale problemer
UDARBEJDET 08/07 2021 | PUBLICERET 05/10 2021

Omkostningsvurdering af Kvindenetværksgruppen

Rambøll har foretaget en omkostningsvurdering af Kvindenetværksgruppen i Helsingør Kommune. Indsatsen er målrettet kvinder over 30 år, der har psykiske vanskeligheder, og som er socialt isolerede.

MÅLGRUPPE

Voksne med psykiske vanskeligheder
UDARBEJDET 08/07 2021 | PUBLICERET 05/10 2021

Omkostningsvurdering af ADHD-gruppen

Rambøll har foretaget en omkostningsvurdering af ADHD-gruppen i Helsingør Kommune. Indsatsen er målrettet borgere med kognitive og/eller psykiske funktionsnedsættelser som følge af enten ADD eller ADHD.

MÅLGRUPPE

Voksne med ADHD (18-65 år)
UDARBEJDET 08/07 2021 | PUBLICERET 05/10 2021

Omkostningsvurdering af Aktivt Fællesskab

Rambøll har foretaget en omkostningsvurdering at Aktivt Fællesskab i Slagelse Kommune. Indsatsen er målrettet borgere med psykosociale udfordringer.

MÅLGRUPPE

Voksne med psykiske vanskeligheder
UDARBEJDET 24/06 2021 | PUBLICERET 05/10 2021

Økonomisk analyse af kriminalitetsforebyggende individindsatser for børn/unge

SSP Odense har lavet en SØM-beregning af kriminalitetsforebyggende individindsatser for unge kriminalitetstruede. SØM-beregningen tager udgangspunkt i en socialfaglig vurdering samt data fra SØMs vidensdatabase.

MÅLGRUPPE

Kriminalitetstruede børn og unge
UDARBEJDET 23/06 2021 | PUBLICERET 05/10 2021

Økonomisk analyse af NUSSA

Lolland Kommune har udarbejdet en SØM-beregning af indsatsen Neuroaffektiv Udviklingspsykologisk Struktureret Aktivitet (NUSSA), der er målrettet børn med sociale udfordringer, udfordringer med regulering af temperament eller manglende metaliseringsevne. SØM-beregningen tager udgangspunkt i kommunens erfaringer med indsatsen, skøn over de forventede effekter samt viden fra SØMs vidensdatabase

MÅLGRUPPE

Udsatte børn og unge
UDARBEJDET 01/06 2021 | PUBLICERET 26/08 2021

Økonomisk analyse af Tværfagligt UngeSamarbejde

Vesthimmerlands Kommune har lavet en SØM-beregning af indsatsen Tværfagligt UngeSamarbejde. Indsatsen henvender sig til unge i efterværn. SØM-beregningen tager udgangspunkt i kommunens erfaringer med indsatsen.

MÅLGRUPPE

Modtagere af efterværn – både i uddannelse og ikke i uddannelse
UDARBEJDET 03/12 2021 | PUBLICERET 26/05 2021

Omkostningsvurdering af Fritidspas

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen fritidspas målrettet udsatte børn og unge. Beregningen er lavet i Socialstyrelsens omkostningsmodel.

MÅLGRUPPE

Alle udsatte børn og unge
UDARBEJDET 01/04 2021 | PUBLICERET 27/04 2021

Økonomisk analyse af indsatsen Social Støtte

Rambøll har foretaget en SØM-beregning af indsatsen i satspuljeprojektet Social støtte i overgang til og fastholdelse i job om en koordineret indsats til at hjælpe flere udsatte ledige i job.

MÅLGRUPPE

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
UDARBEJDET 03/12 2021 | PUBLICERET 12/02 2021

Omkostningsvurdering af Udvidet vejledningsforløb

Deloitte har foretaget en omkostningsvurdering af Udvidet vejledningsforløb i Holstebro Kommune. Indsatsen er målrettet psykisk sårbare børn og unge.

MÅLGRUPPE

Børn og unge med psykiske vanskeligheder, uden psykiatrisk sygehuskontakt, Børn og unge med psykiske vanskeligheder, med psykiatrisk sygehuskontakt
UDARBEJDET 03/12 2021 | PUBLICERET 12/02 2021

Omkostningsvurdering af Alle Med

Deloitte har foretaget en omkostningsvurdering af Alle Med i Thisted Kommune. Indsatsen er målrettet elever, der ikke har gået i skole.

MÅLGRUPPE

Elever, der ikke går i skole
UDARBEJDET 03/12 2021 | PUBLICERET 12/02 2021

Omkostningsvurdering af Konsultative møder i daginstitutioner og dagpleje

Deloitte har foretaget en omkostningsvurdering af Konsultative møder i daginstitutioner og dagpleje i Holstebro Kommune. Indsatsen er målrettet 0-6 årige i dagtilbud, hvor der er bekymring for børnenes trivsel.

MÅLGRUPPE

Børn med bekymrende trivsel i dagtilbud
UDARBEJDET 03/12 2021 | PUBLICERET 12/02 2021

Økonomisk analyse og omkostningsvurdering af Familieklasser

Deloitte har foretaget en omkostningsvurdering og en budgetøkonomisk analyse af Familieklasser i Thisted Kommune. Indsatsen er målrettet elever, der har svært ved at følge skolens spilleregler.

MÅLGRUPPE

Elever med sociale udfordringer i skolen
UDARBEJDET 01/12 2020 | PUBLICERET 15/02 2021

Omkostningsvurdering af Robusthedsprogrammet og Mentaliseringsguiden

VIVE har foretaget en omkostningsvurdering af indsatserne Robusthedsprogrammet og Mentaliseringsguiden, der er blevet afprøvet på en række anbringelsessteder.

MÅLGRUPPE

Børn og unge anbragt på institution
UDARBEJDET 21/10 2020 | PUBLICERET 03/12 2020

Økonomisk analyse af Cool Kids

Ikast-Brande har lavet en SØM-beregning af indsatsen Cool Kids. Indsatsen henvender sig til børn med angst. SØM-beregningen tager udgangspunkt i kommunens erfaringer med indsatsen.

MÅLGRUPPE

Børn med angst, depression eller anden affektiv lidelse
UDARBEJDET 01/09 2020 | PUBLICERET 03/12 2020

Økonomisk analyse af fremskudt alkoholbehandling

Aarhus Kommune har lavet en SØM-beregning af fremskudt og tidlig opsporing til alkoholbehandling. Beregningen baseres på kommunens forventninger til behandlingen.

MÅLGRUPPE

Voksne med alkoholmisbrug (18-65 år)
UDARBEJDET 30/04 2020 | PUBLICERET 18/05 2020

Omkostningsvurdering af Spædbarnsindsatsen i Jammerbugt Kommune

Rambøll har foretaget en omkostningsvurdering af Spædbarnsindsatsen i Jammerbugt Kommune. Indsatsen er målrettet udsatte gravide og nybagte forældre.

MÅLGRUPPE

Udsatte gravide og nybagte forældre
UDARBEJDET 30/04 2020 | PUBLICERET 15/05 2020

Omkostningsvurdering af Den intensive spædeindsats i Holstebro Kommune

Rambøll har foretaget en omkostningsvurdering af Den intensive spædeindsats i Holstebro Kommune. Indsatsen er målrettet udsatte gravide og nybagte forældre.

MÅLGRUPPE

Udsatte gravide og nybagte forældre
UDARBEJDET 30/04 2020 | PUBLICERET 18/05 2020

Omkostningsvurdering af Spydspidsen i Københavns Kommune

Rambøll har foretaget en omkostningsvurdering af Spydspidsen i Københavns Kommune. Indsatsen er målrettet 14-18-årige unge, der ikke har arbejde og ikke kan eller vil modtage et skoletilbud.

MÅLGRUPPE

Sårbare børn og unge
UDARBEJDET 30/04 2020 | PUBLICERET 18/05 2020

Omkostningsvurdering af Den koordinerende familiekonsulent i Thisted Kommune

Rambøll har foretaget en omkostningsvurdering af Den koordinerende familiekonsulent i Thisted Kommune. Indsatsen er målrettet socialt udsatte og sårbare familier.

MÅLGRUPPE

Sårbare familier
Viser 1-30 af 56. Per side 10 20 30 100
1 / 2
Sidst opdateret 17/04 2020