Gå til indhold

Erfaringsdatabase

Erfaringsdatabasen er et støtteredskab for brugerne af den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM). Her kan du kan finde viden og inspiration til egne SØM-beregninger og dele erfaringer med anvendelsen af modellen.
UDARBEJDET 29/04 2022 | PUBLICERET 09/08 2022

Erfaringsopsamling - Rådgivningsforløb for SØM

Erfaringer fra rådgivningsforløb i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) fra 2019-2021 viser, at modellen skaber en fælles forståelse af og et fælles sprog for arbejdet med sociale investeringer på tværs af fagligheder og organisation. SØM understøtter derved sociale investeringer i kommunerne.

MÅLGRUPPE

Alle målgrupper i SØM
UDARBEJDET 26/09 2022 | PUBLICERET 17/02 2021

Materiale fra SØM-uddannelsen

Her kan du finde materiale fra SØM-uddannelsen 2017-2020, som VIVE og Incentive varetog for Socialstyrelsen.

MÅLGRUPPE

Ikke relevant
UDARBEJDET 15/12 2021 | PUBLICERET 15/12 2021

Omkostningsvurdering af Siblings (SIBS)

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen SIBS målrettet søskende til børn og unge med funktionsnedsættelser og kronisk sygdom. Beregningen er lavet i Socialstyrelsens omkostningsmodel.

MÅLGRUPPE

Søskende til børn og unge med funktionsnedsættelser og kronisk sygdom
UDARBEJDET 01/11 2021 | PUBLICERET 10/01 2022

Økonomisk analyse af Team for Spiseforstyrrelser

Sønderborg Kommune har lavet en SØM-beregning af Team for Spiseforstyrrelser. SØM-beregningen tager udgangspunkt i socialfaglige vurderinger, lokale data fra Sønderborg Kommune samt viden fra SØMs vidensdatabase.

MÅLGRUPPE

Unge med spiseforstyrrelser
UDARBEJDET 11/10 2021 | PUBLICERET 10/01 2022

Økonomisk analyse af ICM målrettet udsatte grønlændere

Københavns Kommune har lavet en SØM-beregning af ICM målrettet udsatte grønlændere. SØM-beregningen tager udgangspunkt i socialfaglige vurderinger, lokale data fra Københavns Kommune samt data fra SØMs vidensdatabase.

MÅLGRUPPE

Grønlændere i hjemløshed
UDARBEJDET 30/09 2021 | PUBLICERET 10/01 2022

Økonomisk analyse af Færre unge hjemløse

Vejle Kommune har lavet en foreløbig SØM-beregning af Færre unge hjemløse. SØM-beregningen tager udgangspunkt i socialfaglige vurderinger, lokale data fra Vejle Kommune samt data fra SØMs vidensdatabase.

MÅLGRUPPE

Unge i hjemløshed og unge i risiko for hjemløshed
UDARBEJDET 30/09 2021 | PUBLICERET 10/01 2022

Økonomisk analyse af Housing First for unge i hjemløshed

Køge Kommune har lavet en SØM-beregning af Housing First for unge i hjemløshed. SØM-beregningen tager udgangspunkt i socialfaglige vurderinger, lokale data fra Køge Kommune samt data fra SØMs vidensdatabase.

MÅLGRUPPE

Unge i hjemløshed og unge i risiko for hjemløshed
UDARBEJDET 30/09 2021 | PUBLICERET 10/01 2022

Økonomisk analyse af Helsingbo

Helsingør Kommune har lavet en SØM-beregning af Helsingbo. SØM-beregningen tager udgangspunkt i socialfaglige vurderinger, lokale data fra Helsingør Kommune samt data fra SØMs vidensdatabase.

MÅLGRUPPE

Unge i hjemløshed og unge i risiko for hjemløshed
UDARBEJDET 30/09 2021 | PUBLICERET 10/01 2022

Økonomisk analyse af Helhedsorienteret og forebyggende indsats for hjemløse borgere og borgere i risiko for hjemløshed (HEFO)

Haderslev Kommune har lavet en SØM-beregning af Helhedsorienteret og forebyggende indsats for hjemløse borgere og borgere i risiko for hjemløshed (HEFO). SØM-beregningen tager udgangspunkt i socialfaglige vurderinger, lokale data fra Haderslev Kommune samt data fra SØMs vidensdatabase.

MÅLGRUPPE

Voksne i hjemløshed
UDARBEJDET 24/09 2021 | PUBLICERET 30/09 2021

Eksempelberegning af Voksenprogrammet

Socialstyrelsen har udarbejdet en eksempelberegning af indsatsen Voksenprogrammet i SØM. Voksenprogrammet er en beskæftigelsesrettet indsats, der er målrettet borgere med erhvervet hjerneskade. Eksempelberegningen baserer sig på viden fra Center for Hjerneskade (CfH) samt SØMs vidensdatabase.

MÅLGRUPPE

Voksne med erhvervet hjerneskade
UDARBEJDET 24/09 2021 | PUBLICERET 30/09 2021

Eksempelberegning af P.E.P.

Socialstyrelsen har udarbejdet en eksempelberegning af indsatsen Pre-Employment Programme (P.E.P.) i SØM. P.E.P. er en beskæftigelsesrettet indsats, der er målrettet borgere med synshandicap. Eksempelberegningen baserer sig på viden fra Institut for Blinde og Svagsynede (IBOS) samt SØMs vidensdatabase.

MÅLGRUPPE

Voksne med synshandicap
UDARBEJDET 24/09 2021 | PUBLICERET 30/09 2021

Eksempelberegning af My Way to Success

Socialstyrelsen har udarbejdet en eksempelberegning af indsatsen My Way to Success i SØM. My Way to Success er en beskæftigelsesrettet indsats, der er målrettet borgere med autisme. Eksempelberegningen baserer sig på viden fra Odense Kommune samt SØMs vidensdatabase.

MÅLGRUPPE

Voksne med autisme
UDARBEJDET 24/09 2021 | PUBLICERET 30/09 2021

Eksempelberegning af IPS

Socialstyrelsen har udarbejdet en eksempelberegning af indsatsen Individuel Planlagt Job og Uddannelse med Støtte (IPS) i SØM. IPS er en beskæftigelsesrettet indsats, der primært er målrettet borgere med svære psykiske vanskeligheder. Eksempelberegningen baserer sig på viden fra Københavns Kommune, evalueringen af projekt Inklusion samt SØMs vidensdatabase.

MÅLGRUPPE

Voksne med svære psykiske lidelser
UDARBEJDET 08/07 2021 | PUBLICERET 05/10 2021

Omkostningsvurdering Brugerstyret gruppeindsats

Rambøll har foretaget en omkostningsvurdering af Brugerstyret gruppeindsatser i Helsingør Kommune. Indsatsen er målrettet borgere, der blandt andet har sociale udfordringer.

MÅLGRUPPE

Voksne bl.a. med sociale udfordringer
UDARBEJDET 08/07 2021 | PUBLICERET 05/10 2021

Omkostningsvurdering af Trivsel gennem Netværk

Rambøll har foretaget en omkostningsvurdering af Trivsel gennem Netværk i Gentofte Kommune. Indsatsen er målrettet borgere med psykiske funktionsnedsættelser eller sociale problemer.

MÅLGRUPPE

Borgere med psykiske funktionsnedsættelser og/ eller sociale problemer
UDARBEJDET 08/07 2021 | PUBLICERET 05/10 2021

Omkostningsvurdering af Kvindenetværksgruppen

Rambøll har foretaget en omkostningsvurdering af Kvindenetværksgruppen i Helsingør Kommune. Indsatsen er målrettet kvinder over 30 år, der har psykiske vanskeligheder, og som er socialt isolerede.

MÅLGRUPPE

Socialt isolerede kvinder, Voksne med moderate psykiske lidelser
UDARBEJDET 08/07 2021 | PUBLICERET 05/10 2021

Omkostningsvurdering af ADHD-gruppen

Rambøll har foretaget en omkostningsvurdering af ADHD-gruppen i Helsingør Kommune. Indsatsen er målrettet borgere med kognitive og/eller psykiske funktionsnedsættelser som følge af enten ADD eller ADHD.

MÅLGRUPPE

Voksne med ADHD
UDARBEJDET 08/07 2021 | PUBLICERET 05/10 2021

Omkostningsvurdering af Aktivt Fællesskab

Rambøll har foretaget en omkostningsvurdering at Aktivt Fællesskab i Slagelse Kommune. Indsatsen er målrettet borgere med psykosociale udfordringer.

MÅLGRUPPE

Voksne med moderate psykiske lidelser
UDARBEJDET 08/07 2021 | PUBLICERET 27/09 2021

Omkostningsvurdering af Social Indsats

Implement og Socialt Udviklingscenter (SUS) har foretaget en omkostningsvurdering af Social Indsats i Favrskov Kommune. Indsatsen er målrettet psykisk sårbare unge.

MÅLGRUPPE

Voksne med moderate psykiske lidelser
UDARBEJDET 08/07 2021 | PUBLICERET 27/09 2021

Omkostningsvurdering af Rummeligt Uddannelsesrettet Mødested (RUM)

Implement og Socialt Udviklingscenter (SUS) har foretaget en omkostningsvurdering af Rummeligt Uddannelsesrettet Mødested (RUM) i Brøndby Kommune. Indsatsen er målrettet psykisk sårbare unge.

MÅLGRUPPE

Voksne med moderate psykiske lidelser
UDARBEJDET 08/07 2021 | PUBLICERET 27/09 2021

Omkostningsvurdering af Ungeprojektet

Implement og Socialt Udviklingscenter (SUS) har foretaget en omkostningsvurdering af Ungeprojektet i Broen (Ungeprojektet) i Hvidovre Kommune. Indsatsen er målrettet psykisk sårbare unge mellem 16 og 30 år med trivselsproblemer.

MÅLGRUPPE

Voksne med moderate psykiske lidelser
UDARBEJDET 08/07 2021 | PUBLICERET 27/09 2021

Omkostningsvurdering af Den relationelle vej til beskæftigelse

Implement og Socialt Udviklingscenter (SUS)har foretaget en omkostningsvurdering af Den relationelle vej til beskæftigelse i Hedensted Kommune. Indsatsen er målrettet psykisk sårbare unge mellem 16 og 30 år, der har behov for at blive mere selvstændige.

MÅLGRUPPE

Voksne med moderate psykiske lidelser
UDARBEJDET 24/06 2021 | PUBLICERET 05/10 2021

Økonomisk analyse af kriminalitetsforebyggende individindsatser for børn/unge

SSP Odense har lavet en SØM-beregning af kriminalitetsforebyggende individindsatser for unge kriminalitetstruede. SØM-beregningen tager udgangspunkt i en socialfaglig vurdering samt data fra SØMs vidensdatabase.

MÅLGRUPPE

Kriminalitetstruede børn og unge
UDARBEJDET 23/06 2021 | PUBLICERET 05/10 2021

Økonomisk analyse af NUSSA

Lolland Kommune har udarbejdet en SØM-beregning af indsatsen Neuroaffektiv Udviklingspsykologisk Struktureret Aktivitet (NUSSA), der er målrettet børn med sociale udfordringer, udfordringer med regulering af temperament eller manglende metaliseringsevne. SØM-beregningen tager udgangspunkt i kommunens erfaringer med indsatsen, skøn over de forventede effekter samt viden fra SØMs vidensdatabase

MÅLGRUPPE

Børn og unge med psykiske vanskeligheder
UDARBEJDET 01/06 2021 | PUBLICERET 26/08 2021

Økonomisk analyse af Tværfagligt UngeSamarbejde

Vesthimmerlands Kommune har lavet en SØM-beregning af indsatsen Tværfagligt UngeSamarbejde. Indsatsen henvender sig til unge i efterværn. SØM-beregningen tager udgangspunkt i kommunens erfaringer med indsatsen.

MÅLGRUPPE

Modtagere af efterværn – både i uddannelse og ikke i uddannelse
UDARBEJDET 01/05 2021 | PUBLICERET 26/05 2021

Omkostningsvurdering af Fritidspas

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen fritidspas målrettet udsatte børn og unge. Beregningen er lavet i Socialstyrelsens omkostningsmodel.

MÅLGRUPPE

Alle udsatte børn og unge
UDARBEJDET 01/04 2021 | PUBLICERET 27/04 2021

Økonomisk analyse af indsatsen Social Støtte

Rambøll har foretaget en SØM-beregning af indsatsen i satspuljeprojektet Social støtte i overgang til og fastholdelse i job om en koordineret indsats til at hjælpe flere udsatte ledige i job.

MÅLGRUPPE

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
UDARBEJDET 15/01 2021 | PUBLICERET 12/02 2021

Omkostningsvurdering af Alle Med

Deloitte har foretaget en omkostningsvurdering af Alle Med i Thisted Kommune. Indsatsen er målrettet elever, der ikke har gået i skole.

MÅLGRUPPE

Elever, der ikke går i skole
UDARBEJDET 15/01 2021 | PUBLICERET 12/02 2021

Omkostningsvurdering af Konsultative møder i daginstitutioner og dagpleje

Deloitte har foretaget en omkostningsvurdering af Konsultative møder i daginstitutioner og dagpleje i Holstebro Kommune. Indsatsen er målrettet 0-6 årige i dagtilbud, hvor der er bekymring for børnenes trivsel.

MÅLGRUPPE

Børn med bekymrende trivsel i dagtilbud
UDARBEJDET 15/01 2021 | PUBLICERET 12/02 2021

Omkostningsvurdering af Udvidet vejledningsforløb

Deloitte har foretaget en omkostningsvurdering af Udvidet vejledningsforløb i Holstebro Kommune. Indsatsen er målrettet psykisk sårbare børn og unge.

MÅLGRUPPE

Børn og unge med psykiske vanskeligheder
Viser 1-30 af 64. Per side 10 20 30 100
1 / 2 / 3
Sidst opdateret 17/04 2020