Gå til indhold

Erfaringsdatabase

Erfaringsdatabasen er et støtteredskab for brugerne af den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM). Her kan du kan finde viden og inspiration til egne SØM-beregninger og dele erfaringer med anvendelsen af modellen.
UDARBEJDET 04/08 2021 | PUBLICERET 26/05 2021

Omkostningsvurdering af Fritidspas

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen fritidspas målrettet udsatte børn og unge. Beregningen er lavet i Socialstyrelsens omkostningsmodel.

MÅLGRUPPE

Alle udsatte børn og unge
UDARBEJDET 01/04 2021 | PUBLICERET 27/04 2021

Økonomisk analyse af indsatsen Social Støtte

Rambøll har foretaget en SØM-beregning af indsatsen i satspuljeprojektet Social støtte i overgang til og fastholdelse i job om en koordineret indsats til at hjælpe flere udsatte ledige i job.

MÅLGRUPPE

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
UDARBEJDET 04/08 2021 | PUBLICERET 12/02 2021

Omkostningsvurdering af Udvidet vejledningsforløb

Deloitte har foretaget en omkostningsvurdering af Udvidet vejledningsforløb i Holstebro Kommune. Indsatsen er målrettet psykisk sårbare børn og unge.

MÅLGRUPPE

Børn og unge med psykiske vanskeligheder, uden psykiatrisk sygehuskontakt, Børn og unge med psykiske vanskeligheder, med psykiatrisk sygehuskontakt
UDARBEJDET 04/08 2021 | PUBLICERET 12/02 2021

Omkostningsvurdering af Alle Med

Deloitte har foretaget en omkostningsvurdering af Alle Med i Thisted Kommune. Indsatsen er målrettet elever, der ikke har gået i skole.

MÅLGRUPPE

Elever, der ikke går i skole
UDARBEJDET 04/08 2021 | PUBLICERET 12/02 2021

Omkostningsvurdering af Konsultative møder i daginstitutioner og dagpleje

Deloitte har foretaget en omkostningsvurdering af Konsultative møder i daginstitutioner og dagpleje i Holstebro Kommune. Indsatsen er målrettet 0-6 årige i dagtilbud, hvor der er bekymring for børnenes trivsel.

MÅLGRUPPE

Børn med bekymrende trivsel i dagtilbud
UDARBEJDET 04/08 2021 | PUBLICERET 12/02 2021

Økonomisk analyse og omkostningsvurdering af Familieklasser

Deloitte har foretaget en omkostningsvurdering og en budgetøkonomisk analyse af Familieklasser i Thisted Kommune. Indsatsen er målrettet elever, der har svært ved at følge skolens spilleregler.

MÅLGRUPPE

Elever med sociale udfordringer i skolen
UDARBEJDET 04/08 2021 | PUBLICERET 17/02 2021

Materiale fra SØM-uddannelsen

Her kan du finde materiale fra SØM-uddannelsen 2017-2020, som VIVE og Incentive varetog for Socialstyrelsen.

MÅLGRUPPE

Ikke relevant
UDARBEJDET 01/12 2020 | PUBLICERET 15/02 2021

Omkostningsvurdering af Robusthedsprogrammet og Mentaliseringsguiden

VIVE har foretaget en omkostningsvurdering af indsatserne Robusthedsprogrammet og Mentaliseringsguiden, der er blevet afprøvet på en række anbringelsessteder.

MÅLGRUPPE

Børn og unge anbragt på institution
UDARBEJDET 21/10 2020 | PUBLICERET 03/12 2020

Økonomisk analyse af Cool Kids

Ikast-Brande har lavet en SØM-beregning af indsatsen Cool Kids. Indsatsen henvender sig til børn med angst. SØM-beregningen tager udgangspunkt i kommunens erfaringer med indsatsen.

MÅLGRUPPE

Børn med angst, depression eller anden affektiv lidelse
UDARBEJDET 01/09 2020 | PUBLICERET 03/12 2020

Økonomisk analyse af fremskudt alkoholbehandling

Aarhus Kommune har lavet en SØM-beregning af fremskudt og tidlig opsporing til alkoholbehandling. Beregningen baseres på kommunens forventninger til behandlingen.

MÅLGRUPPE

Voksne med alkoholmisbrug (18-65 år)
UDARBEJDET 30/04 2020 | PUBLICERET 18/05 2020

Omkostningsvurdering af Spædbarnsindsatsen i Jammerbugt Kommune

Rambøll har foretaget en omkostningsvurdering af Spædbarnsindsatsen i Jammerbugt Kommune. Indsatsen er målrettet udsatte gravide og nybagte forældre.

MÅLGRUPPE

Udsatte gravide og nybagte forældre
UDARBEJDET 30/04 2020 | PUBLICERET 15/05 2020

Omkostningsvurdering af Den intensive spædeindsats i Holstebro Kommune

Rambøll har foretaget en omkostningsvurdering af Den intensive spædeindsats i Holstebro Kommune. Indsatsen er målrettet udsatte gravide og nybagte forældre.

MÅLGRUPPE

Udsatte gravide og nybagte forældre
UDARBEJDET 30/04 2020 | PUBLICERET 18/05 2020

Omkostningsvurdering af Spydspidsen i Københavns Kommune

Rambøll har foretaget en omkostningsvurdering af Spydspidsen i Københavns Kommune. Indsatsen er målrettet 14-18-årige unge, der ikke har arbejde og ikke kan eller vil modtage et skoletilbud.

MÅLGRUPPE

Sårbare børn og unge
UDARBEJDET 30/04 2020 | PUBLICERET 18/05 2020

Omkostningsvurdering af Den koordinerende familiekonsulent i Thisted Kommune

Rambøll har foretaget en omkostningsvurdering af Den koordinerende familiekonsulent i Thisted Kommune. Indsatsen er målrettet socialt udsatte og sårbare familier.

MÅLGRUPPE

Sårbare familier
UDARBEJDET 30/04 2020 | PUBLICERET 14/05 2020

Omkostningsvurdering af Børnegrupper i Favrskov Kommune

Rambøll har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen Børnegrupper i Favrskov Kommune. Indsatsen er målrettet børn, der er pårørende til en forælder eller en søskende, der har en psykisk sygdom.

MÅLGRUPPE

Sårbare børn og unge
UDARBEJDET 25/02 2020 | PUBLICERET 05/03 2020

Økonomisk analyse af R&R2-ADHD

Rambøll har lavet en SØM-beregning af ADHD-indsatsen R&R2. Indsatsen henvender sig til unge og voksne med ADHD og tilsvarende vanskeligheder. SØM-beregningen tager udgangspunkt i evalueringen af indsatsen, der er afprøvet i tre danske kommuner.

MÅLGRUPPE

Voksne med ADHD (18-65 år)
UDARBEJDET 13/12 2019 | PUBLICERET 16/12 2019

Omkostningsvurdering af Context-focused Therapy

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen Context-focused Therapy målrettet børn med Cerebral Parese. Beregningen er lavet i Socialstyrelsens omkostningsmodel.

MÅLGRUPPE

Børn med handicap
UDARBEJDET 19/11 2019 | PUBLICERET 20/11 2019

Omkostningsvurdering af New Forest Parenting Program

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen New Forest Parenting Program målrettet børn med ADHD. Beregningen er lavet i Socialstyrelsens omkostningsmodel.

MÅLGRUPPE

Børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelse
UDARBEJDET 04/11 2019 | PUBLICERET 16/12 2019

Omkostningsvurdering af Livsstilscafé

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen Livsstilscafé målrettet psykisk sårbare voksne med kroniske somatiske sygdomme. Beregningen er lavet i Socialstyrelsens omkostningsmodel.

MÅLGRUPPE

Voksne med psykiske vanskeligheder
UDARBEJDET 01/10 2019 | PUBLICERET 20/11 2019

Økonomisk analyse af Cool Kids

Socialstyrelsen har lavet en SØM-beregning af behandlingsprogrammet Cool Kids. Cool Kids henvender sig til børn med angst i alderen 6-12 år, hvor barnets forældre også deltager i behandlingen. SØM-beregningen tager udgangspunkt i faglige skøn vedrørende programmet og estimater fra SØMs vidensdatabase.

MÅLGRUPPE

Børn med angst, depression eller anden affektiv lidelse
UDARBEJDET 01/10 2019 | PUBLICERET 20/11 2019

Økonomisk analyse af KEEP

Socialstyrelsen har lavet en SØM-beregning af forældretræningsprogrammet KEEP. KEEP henvender sig til pleje- og netværksforældre med børn i alderen 4-12 år. SØM-beregningen tager udgangspunkt i faglige skøn vedrørende programmet og estimater fra SØMs vidensdatabase.

MÅLGRUPPE

Børn og unge anbragt i plejefamilier
UDARBEJDET 01/03 2019 | PUBLICERET 06/01 2020

Omkostningsvurdering af Den Korte Snor

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen Den Korte Snor er målrettet børn og unge mellem 10 og 17 år, der er involveret i truende eller uroskabende adfærd og relaterede kriminelle aktiviteter. Beregningen er lavet i Socialstyrelsens omkostningsmodel.

MÅLGRUPPE

Kriminalitetstruede børn og unge
UDARBEJDET 01/11 2018 | PUBLICERET 06/01 2020

Omkostningsvurdering af processuelle netværksmøder

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen procesuelle netværksmøder, som er en kriminalitetsforebyggende indsats. Beregningen er lavet i Socialstyrelsens omkostningsmodel.

MÅLGRUPPE

Kriminalitetstruede børn og unge
UDARBEJDET 07/09 2018 | PUBLICERET 03/01 2020

Omkostningsvurdering af Multisystemisk Terapi

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen Multisystemisk Terapi målrettet børn og unge med udadreagerende adfærd. Beregningen er lavet i Socialstyrelsens omkostningsmodel.

MÅLGRUPPE

Udsatte børn og unge, Børn og unge med psykiske vanskeligheder, med psykiatrisk sygehuskontakt, Børn og unge med psykiske vanskeligheder, uden psykiatrisk sygehuskontakt
UDARBEJDET 05/09 2018 | PUBLICERET 03/01 2020

Omkostningsvurdering af PMTO – Individuelle forløb og gruppeforløb

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af programmet Parent Management Training, Oregon (PMTO) - individuelle forløb og gruppeforløb, som er et evidensbaseret program målrettet familier med børn og unge i alderen 3-16 år med adfærdsproblematikker. Beregningen er lavet i Socialstyrelsens omkostningsmodel.

MÅLGRUPPE

Børn med angst, depression eller anden affektiv lidelse, Børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelse
UDARBEJDET 27/08 2018 | PUBLICERET 19/12 2019

Omkostningsvurdering af De Utrolige år Småbørn

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen De Utrolige År Småbørn, som er en tidligt forebyggende indsats målrettet forældre med børn i alderen 1-3 år. Beregningen er lavet i Socialstyrelsens omkostningsmodel.

MÅLGRUPPE

Børn og unge i forebyggende foranstaltninger efter Servicelovens § 52
UDARBEJDET 23/08 2018 | PUBLICERET 19/12 2019

Omkostningsvurdering af De Utrolige År Førskole

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen De Utrolige År Førskole, som er en tidligt forebyggende indsats målrettet familier med 3-6 årige børn. Beregningen er lavet i Socialstyrelsens omkostningsmodel.

MÅLGRUPPE

Børn og unge i forebyggende foranstaltninger efter Servicelovens § 52
UDARBEJDET 01/08 2018 | PUBLICERET 20/11 2019

Økonomisk analyse af MOVE

Socialstyrelsen har lavet en SØM-beregning af indsatsen MOVE (tidligere kaldet MI/KAT-GO). MOVE henvender sig til unge med stofmisbrug i alderen 15-25 år. SØM-beregningen tager udgangspunkt i viden fra afprøvningen af MOVE og estimater fra SØMs vidensdatabase.

MÅLGRUPPE

Voksne med stofmisbrug
UDARBEJDET 11/05 2018 | PUBLICERET 19/12 2019

Omkostningsvurdering af PMTO – Individuelle forløb

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af programmet Parent Management Training, Oregon (PMTO) - individuelle forløb, som er et evidensbaseret program målrettet familier med børn og unge i alderen 3-16 år med adfærdsproblematikker. Beregningen er lavet i Socialstyrelsens omkostningsmodel.

MÅLGRUPPE

Børn med angst, depression eller anden affektiv lidelse, Børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelse
UDARBEJDET 01/05 2018 | PUBLICERET 19/12 2019

Omkostningsvurdering af PMTO - gruppeforløb

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af programmet Parent Management Training, Oregon (PMTO) - gruppeforløb, som er et evidensbaseret program målrettet familier med børn og unge i alderen 3-16 år med adfærdsproblematikker. Beregningen er lavet i Socialstyrelsens omkostningsmodel.

MÅLGRUPPE

Børn med angst, depression eller anden affektiv lidelse, Børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelse
Viser 1-30 af 41. Per side 10 20 30 100
1 / 2
Sidst opdateret 17/04 2020