Gå til indhold

Analyser

Socialstyrelsens analyser belyser vigtige og aktuelle problemstillinger på socialområdet. I analyserne sættes fx fokus på spændingsfeltet mellem beskæftigelses-, uddannelses- og socialområdet eller på overordnede temaer såsom forebyggelse.

Formålet med analyserne er at bidrage med ny viden om socialområdet i en kortfattet og overskuelig form.

Analyserne kan bruges af kommuner, faglige organisationer og andre interessenter på det sociale område til at få overblik og viden om målgrupper, indsatser, økonomi, etc.

Analyserne vil typisk være baseret på registerdata med relevans for socialområdet og kan både være målgruppeanalyser, effektmålinger, follow-up analyser og økonomiske evalueringer.

Det kan fx være opfølgende analyser på projekter, der er gennemført eller bestilt af Socialstyrelsen, hvor der nu er samlet data ind på individniveau. Det giver et bedre indblik i, hvordan det er gået borgerne, som har modtaget disse indsatser, på kort og langt sigt.

Det kan også være en detaljeret beskrivelse af en målgruppe og hvilke problemstillinger, den typisk har, for bedre at kunne tilrettelæge nye indsatser fremover.

Analyserne kan bidrage til at styrke det kvantitative vidensgrundlag og inspirere til brug og efterspørgsel af data på det sociale område.

Analyserne kan både være tilbagevendende udgivelser, som opdateres årligt, eller enkeltstående analyser der går i dybden med et emne.

Analyserne vil løbende blive publiceret her på hjemmesiden.
 

Oversigt over analyser:

Nr. 1: Indikatorer på udsathed blandt inaktive unge

Nr. 2: Anbragte børn og unge - udvikling i antal og udgifter over tid

Nr. 3: Feedback Informed Treatment - Udbredelsen i Danmark

Nr. 4: Plejefamilier i Danmark - Udbredelse og godkendelser

Nr. 5: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere - karakteristika og kortlægning af sociale ydelser

Nr. 6: Gravide i stofmisbrugs- og alkoholbehandling - karakteristika ved målgruppen og deres børn

Nr. 7:  Unge registreret i psykiatrien med selvskadende adfærdSidst opdateret 20/01 2021