Den Socialøkonomiske Investeringsmodel

Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, er et beregningsværktøj, der styrker beslutningsgrundlaget i en konkret lokal sammenhæng og sætter fokus de på økonomiske konsekvenser, der kan være ved at investere i sociale indsatser. Med SØM kan du beregne, hvordan en social indsats påvirker den offentlige økonomi.

Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, kan bruges af alle, der ønsker mere viden om, hvordan en social indsats påvirker den offentlige økonomi i en kortere eller længere periode.

SØM kan give et bedre grundlag for dialog og lokalpolitiske diskussioner, men modellen er ikke bedre end de forudsætninger, som brugeren bygger sin beregning på.

SØM vil heller aldrig kunne stå alene, når der skal træffes politiske beslutninger om investeringer i sociale indsatser. Sociale indsatser skal i høj grad også vurderes ud fra den progression og livskvalitet, der skabes for borgerne.

Hvad indeholder SØM?

Det særlige ved SØM er, at den indeholder en vidensdatabase med omfattende viden om effekter, konsekvenser og priser, som brugeren kan anvende i sin beregning. SØM består derudover af en beregningsramme, der guider brugeren trin for trin og bidrager til, at man i kommunerne får en ensartet måde at regne på sociale investeringer.

Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, kan anvendes til mange forskellige typer økonomiske analyser af sociale indsatser afhængig af, hvilken viden man har at bygge på, og hvilke behov man har. SØM kan anvendes til fulde budgetøkonomiske analyser, men kan også bruges til scenarieanalyser, hvis man har begrænset viden om indsatsens effekt.

Vigtige forudsætninger for at arbejde med SØM

Gode SØM-beregninger kræver ikke kun økonomifaglige kompetencer, men i høj grad også socialfaglig indsigt og viden om den konkrete lokale sammenhæng, hvor den sociale indsats foregår.

En SØM-beregning erstatter ikke, at man stadig skal indsamle viden om indsatsens effekt, konsekvenser og priser. Man bør derfor løbende følge op på den sociale indsats og vurdere, om den sociale indsats skaber de forventede effekter og økonomiske konsekvenser.

Kvaliteten af SØM-beregningen og resultaternes troværdighed afhænger af vidensgrundlaget og de antagelser, som brugeren gør sig undervejs i beregningen. Af samme grund kræver det en grundlæggende viden om og erfaring med effekt- og konsekvensberegninger at anvende modellen. 

Socialstyrelsen opfordrer derfor alle potentielle brugere af modellen til at deltage i de kurser, som løbende udbydes.

Gå til kursussiden vedr. SØM

Udvikling og vedligeholdelse af SØM

Første version af Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, blev udviklet af VIVE og Incentive for Socialstyrelsen med midler fra satspuljeaftalen 2016. Den er målrettet voksenområdet. I efteråret 2018 er SØM opdateret med børn- og ungeområdet som en del af satspuljeaftalen 2017.

Modellen vil løbende blive videreudviklet og opdateret. Det sker blandt andet på baggrund af de behov og ønsker, der viser sig hos kommuner og andre, som anvender modellen. Det er Socialstyrelsen, der har ansvaret for at videreudvikle og opdatere SØM med ny viden om effekter og økonomiske konsekvenser af sociale indsatser.

Læs om opbygningen af  Den Socialøkonomiske Investeringsmodel SØM

Hent den senest opdaterede version af Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM:

Her kan du hente Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM

Socialstyrelsen har derudover udviklet en model til omkostningsvurdering af sociale indsatser, hvor eventuelle beregninger herfra kan indgå i en SØM-beregning.

Læs mere om Socialstyrelsens omkostningsmodel

Hold dig opdateret om SØM

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet om Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, så bliver du altid opdateret, når der kommer en ny version af modellen. Derudover kan du følge med i sidste nyt om den videre udvikling af modellen, få informationer om uddannelse og øvrige arrangementer, etc. 

Tilmeld dig SØM-nyheder her

 

Sidst opdateret 04/10 2018