Den Socialøkonomiske Investeringsmodel

Socialstyrelsen har udviklet Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM. Her kan du finde modellen og øvrigt materiale, som kan hjælpe dig i brugen af SØM.