Om redskaberne i SØM

Her kan du læse mere om de enkelte redskaber i den socialøkonomiske investeringsmodel.

De enkelte redskaber i den socialøkonomiske investeringsmodel omfatter:

• Omkostningsvurderingsmodel, der kan bruges til at vurdere, hvad en social indsats koster at implementere og drifte.

• Effektdatabase, der samler bedste viden om sociale indsatsers effekter for de udsatte borgere inden for forskellige målgrupper. I projektet fokuserer man især på voksenområdet, men databasen struktureres, så den sidenhen kan udvides med viden for flere målgrupper.

• Database med effekt-konsekvens-sammenhænge, der indeholder skøn på sammenhængen mellem den primære effekt for den udsatte borger og afledte effekter af betydning for de offentlige kasser. Hvis effekten af en indsats er, at en borger bliver fri af stofmisbrug, kan det eksempelvis have konsekvenser i forhold til sundhed, kriminalitet, beskæftigelse og behovet for en række kommunale ydelser.

• Prisdatabase med enhedspriser for de ydelse, der er tilknyttet konsekvenserne. Det kan fx være prisen for et fængselsophold, misbrugsbehandling eller en kommunal indsats. Enhedspriserne kan bruges til at værdisætte de afledte konsekvenser.

• Samlet beregningsramme, der beregner og præsenterer samlede økonomiske konsekvenser over tid for forskellige aktører. Det sker på basis af estimaterne for indsatsens omkostninger, effekter, afledte konsekvenser og tilhørende priser.


Redskaberne vil kunne bruges enkeltvis til at tilvejebringe viden, der skal bruges i andre sammenhænge (eller i andre modeller, herunder Skandiamodellen), eller de kan bruges til at lave en samlet økonomisk evaluering i den integrerede beregningsramme.Redskaberne kan bruges enkeltvis til at tilvejebringe viden, der skal bruges i andre sammenhænge (eller i andre modeller, herunder Skandiamodellen), eller de kan bruges til at lave en samlet økonomisk evaluering i den integrerede beregningsramme.

Sidst opdateret 21/11 2016