Forside > Tværgående områder > Om Socialstyrelsens viden > SØM, Socialøkonomisk investeringsmodel

Den socialøkonomiske investeringsmodel, SØM

Socialstyrelsen udvikler en model, SØM, der kan bruges til at vurdere de økonomiske konsekvenser af sociale indsatser. Udviklingen er finansieret af satspuljen, og formålet er at styrke grundlaget for, at kommuner og andre kan få viden om de økonomiske konsekvenser for en social indsats.

Viden om de økonomiske konsekvenser kan indgå i grundlaget, når der skal tages beslutninger om den sociale indsats og kan fx være med til at sætte fokus på de områder, hvor der kan være en økonomisk gevinst for de offentlige kasser ved at investere i forebyggelse.

Det overordnede mål er, at vi får mest social effekt for pengene. Den socialøkonomiske investeringsmodel består af en række redskaber, der hver for sig og tilsammen kan bidrage til at få viden om indsatsernes omkostninger, effekter og økonomiske gevinster. 

Hvornår er modellen klar til brug?

Konsortiet KORA-Incentive løser opgaven med udvikling af modellen for Socialstyrelsen. Den ventes færdig i efteråret 2017, og kan herefter benyttes af kommuner og andre med interesse i de økonomiske konsekvenser af social indsats. Du kan følge med i udviklingen her på siden.

Uddybende om modellen

Med modellen kan man beregne omkostninger og økonomiske gevinster, der kan forventes af en social indsats. Dette inkluderer deres fordeling over tid og på forskellige offentlige kasser (kommuner, regioner og stat).

Med den socialøkonomiske investeringsmodel kan man beregne omkostninger og økonomiske gevinster, der kan forventes af en social indsats. Dette inkluderer deres fordeling over tid og på forskellige offentlige kasser (kommuner, regioner og stat).

Modellen vil bestå af en række redskaber, som kan hjælpe med at lave estimater for en indsats’ omkostninger, effekter og afledte økonomiske konsekvenser. Læs mere om redskaberne her:

Om redskaberne (internt link)

Modellen bliver lavet i Excel i et brugervenligt format og bliver tilgængelig her på Socialstyrelsens hjemmeside.

Du kan læse mere om modellen i KORA-Incentives tekniske beskrivelse af udviklingen af modellen.

Se den tekniske beskrivelse af modellen (pdf)


Modellen er bl.a. inspirereret af Washington States’ Cost-benefit-model.

Se Washington States' Cost-benefit-model

Sidst opdateret 25/08 2017