Gå til indhold

Oversigt over elementer i lovende praksis

11 elementer er karakteristiske for lovende praksis på det specialiserede socialområde.

Her kan du se de 11 karakteristika.

1. Teori og viden

Praksis er forankret i veldefineret teori og aktuelt bedste viden.

2. Virkning

Der er undersøgelser, som tyder på, at praksis har en positiv virkning for borgerne på et eller flere af de områder, der er sat som mål.

3. Beskrivelse

Praksis er systematisk beskrevet, fx når det gælder, hvilken gruppe borgere, den er rettet mod, hvilke aktiviteter, den består i, og hvilke mål, den har.

4. Mål

Praksis indeholder klare og relevante mål for de deltagende borgeres udvikling eller velfærd.

5. Overførbarhed

Praksis kan overføres til andre tilbud, der er rettet mod tilsvarende grupper af borgere.

6. Økonomi

Praksis er forbundet med en vis grad af økonomisk rentabilitet.

7. Faglig refleksion

Praksis understøtter en fælles professionel faglig refleksion.

8. Relationelt samarbejde

Praksis understøtter, at medarbejderne har de rette professionelle. relationskompetencer til at samarbejde konstruktivt med borgere, kolleger og andre fagprofessionelle.

9. Individuel tilrettelæggelse

Praksis tager udgangspunkt i de konkrete styrker, udfordringer og ønsker hos den gruppe borgere, indsatsen er rettet mod – og involverer borgerne i praksis.

10. Monitorering

Praksis involverer en systematisk monitorering af borgernes udvikling eller velfærd, set i forhold til de mål, der er sat.

11. Opfølgning

Der sker en løbende opfølgning og tilpasning af praksis.

Der er udarbejdet både en forskningsrapport og en pixiversion om lovende praksis og de 11 elementer.

Indkredsning af lovende praksis på det specialiserede socialområde (forskningsrapport)

Kort og klart: Lovende praksis på det specialiserede socialområde (pixiversion)

Begge udgivelser er udarbejdet af SFI for Socialstyrelsen.

Sidst opdateret 17/04 2020