Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Om Socialstyrelsens viden > Redskaber til styring og udvikling

Redskaber til styring og udvikling

Socialstyrelsen udvikler og vedligeholder en række redskaber til styring og udvikling af indsatsen på socialområdet. Du kan læse mere om redskaberne nedenfor.

Håndbog i lovende praksis er et redskab til at udvikle sociale indsatser på baggrund af elementer i lovende praksis.

Socialstyrelsen har udviklet to redskaber til at følge økonomien og foranstaltningsmønsteret på det specialiserede børneområde med udgangspunkt i indsatstrappen.

Socialstyrelsen har godkendt 24 standardiserede instrumenter. De skal bruges af evaluatorer ved større evalueringer af sociale indsatser.

Håndbogen for sociale tilbud er en praksisnær vejledning med analytiske værktøjer, der kan bruges til at understøtte dokumentationsarbejdet og kvalitetsudviklingen.