Vejledning til økonomiske evalueringer

Økonomiske analyser belyser de økonomiske konsekvenser af sociale problemstillinger og af konkrete indsatser og metoder. De giver viden om omkostninger og gevinster og om graden af omkostningseffektivitet i en social indsats.

Vi laver analyser af de samlede økonomiske konsekvenser af sociale indsatser. Her sammenholder vi indsatsens omkostninger med de afledte økonomiske konsekvenser, der følger af den forventede effekt på de borgere, der modtager indsatsen. Denne analyseform forudsætter derfor, at der foreligger viden om indsatsens effekt eller forventningerne hertil.

To typer evalueringer

Vi skelner mellem budgetøkonomisk og samfundsøkonomisk evaluering.

I en budgetøkonomisk evaluering opgør vi de rent pengemæssige omkostninger og gevinster, dvs. udgifter og indtægter for de centrale aktører (fx kommuner, regioner og stat).

I en samfundsøkonomisk evaluering opgøres de velfærdsmæssige konsekvenser, dvs. både de pengemæssige omkostninger og gevinster, samt de ikke-pengemæssige ændringer i velfærden, eksempelvis privates tidsforbrug og øget livskvalitet for udsatte borgere samt eventuelle forvridningseffekter i økonomien.

Vi har udarbejdet retningslinjer for, hvordan man udfører økonomiske analyser af sociale indsatser for Socialstyrelsen. Du finder retningslinjerne her:

Retningslinjer for økonomisk analyse (pdf)

Sidst opdateret 11/01 2018