Udvælgelseskriterier

Instrumenterne til større evalueringer er udvalgt efter en række kriterier.

Udvælgelsen af instrumenterne er styret af en række krav. De skal blandt andet foreligge på dansk og være anvendelige i en dansk kontekst. Det er også væsentligt, at tidsforbruget er begrænset, og at instrumentet er gratis eller billigt at anvende. Dertil kommer, at instrumenterne skal have gode måletekniske egenskaber, så de måler præcist og måler det, man ønsker at måle, og kan registrere forandringer over tid.

I alt 10 kriterier indgår i en samlet vurdering. De færreste instrumenter lever fuldstændigt op til alle kriterier, så der er foretaget en samlet vurdering af, hvad der er det bedste valg, ud fra de forskellige hensyn.

Gå til oversigt over udvælgelseskriterier (internt link)

Instrumenter, der anvendes aktuelt i evaluering og monitorering på det sociale område

Da formålet med listerne er at styrke sammenligninger på tværs af indsatser på det sociale område, er det også et vigtigt kriterium, om instrumentet anvendes i evalueringer på det sociale område. Der er i efteråret 2016 udarbejdet en liste over instrumenter, der anvendes aktuelt i evalueringer og monitorering på det sociale område.


Gå til listen over validerede instrumenter i igangværende evalueringer (pdf)

Sidst opdateret 08/02 2017