Instrumenter til målgrupper for sociale mål

Regeringen har fastsat 10 mål for social mobilitet. Her kan du se, hvilke instrumenter fra nettolisten og bruttolisten der kan være relevante for målgrupperne for de sociale mål.

Her kan du se instrumenterne fordelt på målgrupper.

Målgruppe

 Instrumenter fra nettolisten

 Instrumenter fra bruttolisten

Udsatte børn og unge SEAM (G)
SDQ (G)
PSS (S)
YLS-CMI (S) 
ASQ-3 (G)
PEDI eller PEDI-CAT (G)
KIDSCREEN (G)
EDI-3 (S)
Sprogvurdering til 3-årige, inden skolestart og i børnehaveklassen (S)
UngMap (S) 
Unge i eller i risiko for at begå kriminatliet

SDQ (G)
WHO5 (G)
YLS-CMI  

UngMap (S)
Afhængig af aldersafgrænsningen vil instrumenter fra bruttolisten til voksen- eller børnegruppen også kunne anvendes. 
Personer med handicap

WHO5 (G)

SWEMWBS (G)
Perceived Stress Scale (G)
Rosenberg Self-Esteem Scale (G)
Genreal Self-Efficacy Scale (G)
IPA-DK (G)
Vinland II (G)
CSRQ (G)
UCLA (G)
Barthel 20 og Barthel 100 (S)
 
Personer med psykiske vanskeligheder

WHO5 (G)

SWEMWBS (G)
Perceived Stress Scale (G)
Rosenberg Self-Esteem Scale (G)
General Self-Efiicacy Scale (G)
IPA-DK (G)
Vinland II (G)
CSRQ (G)
UCLA (G)
Recovery Assemssment Scale (S) 
Personer udsat for vold i nære relationer

WHO5 (G)

SWEMWBS (G)
Perceived Stress Scale (G)
Rosenberg Self-Esteem Scale (G)
General Self-Efficacy Scale (G)
IPA-DK (G)
Vinland II (G)
CSRQ (G)
UCLA (G)
HTQ-IV (S)
CTS" (S) 

 

Personer i eller i risiko for hjemløshed WHO5 (G) SWEMWBS (G)
Perceived Stress Scale (G)
Rosenberg Self-Esteem Scale (G)
General Self-Efficacy Scale (G)
IPA-DK (G)
Vinland II (G)
CSRQ (G)
UCLA (G) 
Personer med stofmisbrug

WHO5 (G)
Europ-ASI (S) 

SWEMWBS (G)
Perceived Stress Scale (G)
Rosenberg Self-Esteem Scale (G)
General Self-Efficacy Scale (G)
IPA-DK (G)
Vinland II (G)
CSRQ (G)
UCLA (G)
UngMap (S)
 
Personer med alkoholmisbrug
(Sundhedsstyrelsen) 
WHO5 (G) SWEMWBS (G)
Perceived Stress Scale (G)
Rosenberg Self-Esteem Scale (G)
General Self-Efficacy Scale (G)
IPA-DK
Vinland II (G)
CSRQ (G)
UCLA (G) 
Personer uden for arbejdsfællesskabet WHO5 (G) SWEMWBS (G)
Perceived Stress Scale (G)
Rosenberg Self-Esteem Scale (G)
General Self-Efficacy Scale (G)
IPA-DK (G)
Vinland II (G)
CSRQ (G)
UCLA (G) 
Personer med sociale problemer WHO5 (G) SWEMWBS (G)
Perceived Stress Scale (G)
Rosenberg Self-Esteem Scale (G)
General Self-Efficacy Scale (G)
IPA-DK (G)
Vinland II (G)
CSRQ (G)
UCLA (G) 

Sidst opdateret 15/05 2017