Præsentation af instrumenterne

Der er udarbejdet en netto- og en bruttoliste over validerede instrumenter til brug for evalueringer af metoder og indsatser til hovedmålgrupperne på det sociale område.

Der skelnes mellem generelle (G) og specifikke (S) instrumenter. Det er ikke nogen entydig skelnen, men de generelle instrumenter er relevante for mange målgrupper og sociale indsatser. De specifikke instrumenter er tættere knyttet til en konkret problematik for en eller flere målgrupper.


Nettoliste med 6 instrumenter

Nettolisten rummer de instrumenter, der skal anvendes i evalueringer af metoder og indsatser til hovedmålgrupperne på det sociale område: socialt udsatte børn og unge, socialt udsatte voksne og mennesker med handicap.

Gå til nettolisten over validerede instrumenter (internt link)

Bruttoliste med 18 instrumenter

Bruttolisten rummer instrumenter, der anbefales som supplerende instrumenter i evalueringer af metoder og indsatser på det sociale område.

Gå til bruttolisten over validerede instrumenter (internt link)

Instrumenterne og målgrupperne for de sociale mål

Regeringen har fastsat 10 mål for social mobilitet, som skal sætte retning for og skabe større fremdrift i socialpolitikken.
Det er tilstræbt, at der findes validerede instrumenter på listerne, som er relevante til belysning af outcomes for målgrupperne for de sociale mål.

Gå til listen over instrumenter til målgrupperne for de sociale mål (internt link)

Gå til regeringspublikationen ”10 mål for social mobilitet” (eksternt link)

Sidst opdateret 15/05 2017