Udviklingsstrategi

Strategi for udvikling af sociale indsatser
Socialstyrelsen arbejder i forlængelse af Børne- og Socialministeriets Strategi for udvikling af sociale indsatser målrettet med at udvikle, afprøve og implementere sociale indsatser og metoder.
Drejebog
Drejebogen for national udvikling af sociale indsatser er et redskab i Børne- og Socialministeriets strategi for udvikling af sociale indsatser.
Evalueringsguide
Du kan bruge evalueringsguiden til at understøtte planlægning og styring af et evalueringsforløb.
Validerede instrumenter
Sidst opdateret 14/09 2018