Støtteredskaber til lovende praksis

Et måleredskab og et e-læringsmodul understøtter den fælles, faglige refleksion over praksis i kommuner og på sociale tilbud.

De to redskaber understøtter på forskellig vis kommuner og sociale tilbuds refleksion og videreudvikling af den gode praksis, der allerede eksisterer i dag.

E-læringsmodul som samlet vidensramme

E-læringsmodulet er bygget op omkring seks komponenter:

 • Få intro til lovende praksis
  Giver svar på, hvad lovende praksis er, hvem det henvender sig til, og hvad det kan bruges til. 
 • Forstå typologien
  Ved at klikke på de 11 elementer, der kendetegner lovende praksis, kan du få sat flere ord på det enkelte element. Det er også her, du finder inspiration til at arbejde med det enkelte element.
 • Afgræns din praksis
  Her finder du rettesnore i forhold til at afgrænse din praksis. Du kan også se, hvordan vi definerer praksis i forhold til indsats, og eksempler på elementer der kan indgå i praksis.
 • Anvend måleredskabet
  Her finder du små film, der guider dig i brugen af redskabet.
 • Tilrettelæg en refleksionsproces
  Få vores små tips til at planlægge en proces for arbejdet med udvikling af lovende praksis.
 • Få inspiration fra andre
  Her finder du erfaringer fra andre, der har arbejdet med at udvikle deres praksis i retning af at blive endnu mere lovende.

Vi vil løbende udvide e-læringsmodulet med relevant materiale.

Du kan tilgå e-læringsmodulet fra nedenstående link. Bemærk, at brugere med skærmlæser skal have installeret Flash Player for at e-læringsmodulet vises korrekt.

Lovende praksis, e-læringsmodul

Redskab der måler, hvordan en praksis er lovende

I måleredskabet kan du holde en given praksis op mod de 11 elementer, der kendetegner lovende praksis, ved at svare på en række spørgsmål. Herved kan du få et billede af, hvordan den givne praksis er lovende. Hvis man anvender måleredskabet på forskellige tidspunkter, fx før og efter man har arbejdet med et eller flere af elementerne, kan man se udviklingen over tid.

Du kan downloade måleredskabet fra dette link.
Bemærk, at for at bruge måleredskabet, skal du have Excel installeret på din computer.

Lovende praksis, Måleredskab

Du kan få teknisk hjælp til at anvende det Excel-baserede måleredskab af Socialstyrelsens support.

Gå til supportsiden

Hent flyer, der kort introducerer til de to støtteredskaber 

Enkelte brugere har desværre oplevet tekniske udfordringer med måleredskabet til Lovende praksis. I bedes kontakte Socialstyrelsen , hvis I oplever tekniske udfordringer med modellen

 

 

Sidst opdateret 05/06 2019