Forside > Tværgående områder > Om Socialstyrelsens viden > Indsatstrappens Udgiftsmodel

Indsatstrappens Udgiftsmodel

Indsatstrappens Udgiftsmodel er et beregningsværktøj til at opgøre kommunernes udgifter og indtægter på det specialiserede børneområde. Modellen tager udgangspunkt i indsatstrappen på det specialiserede børneområde.

Indsatstrappens trin illustrerer graden af indgriben i barnets og familiens hverdag og dermed graden af indgriben i hverdagen i forhold til at opretholde et almindeligt hverdagsliv (se figur 1). Der skal altid sættes ind med en indsats på det trin, der matcher behovet hos barnet og familien, ligesom der kontinuerligt skal holdes fokus på at bringe barnet så tæt på et almindeligt hverdagsliv som muligt.

Definitionen af indsatser, der hører til på hvert trin, er udviklet i samarbejde med Haderslev, Herning og Hvidovre Kommune som led i partnerskabsprojektet i Forebyggelsespakken 2015-2017.

Se definition af indsatstrappen på det specialiserede børneområde jf. Serviceloven

Indsatstrappen er en faglig tankegang, der som udgangspunkt ikke er direkte afspejlet i de kommunale regnskaber på det specialiserede børneområde, men indsatstrappens udgiftsmodel kan oversætte de kommunale regnskaber, så udgifterne fordeles på indsatstrappens trin.

Se oversættelse af den autoriserede kontoplan til indsatstrappen

 

Figur 1: Indsatstrappen

Indsatstrappen (udgiftsmodel)

Anvendelse af modellen

Ved brug af Indsatstrappens Udgiftsmodel kan brugeren lave tre typer af analyser. For det første kan udgiftsudviklingen følges over tid med indsatstrappens som udgangspunkt. For det andet kan brugeren lave analyser af øgede udgifter i en given periode – sammenlignet med et udgangspunkt. Det kalder vi merudgiftsanalyser. Det kan eksempelvis være relevant, når en kommune vælger at omlægge deres indsats efter indsatstrappen og ønsker at se udviklingen i den ekstra udgift, som omlægningen vil føre med sig på kort sigt – og eventuelt den besparelse som kan følge på længere sigt. For det tredje kan modellen vise de årlige indtægter og udgifter.

For at lave en beregning skal brugeren finde alle udgifter og indtægter på det specialiserede børneområde for de ønskede regnskabsår. Det er muligt at indtaste regnskaber fra 2007 og frem. Modellen viser det samlede resultat for alle år, som brugeren har indtastet regnskaber for, og de tre typer af analyser beskrevet ovenfor kan laves for disse år. Endelig kan brugeren tilføje nye regnskabsår og derved følge udviklingen over år fremadrettet.

Vejledning til brug af modellen

Første gang modellen bruges:

 1. Find alle udgifter og indtægter på det specialiserede børneområde fordelt på funktion, gruppering, art og dranst
 2. Indtast hvert regnskabsårs udgift i fanen for det pågældende år under indtastningsmodulet. Indtast udgifter i årets priser.
 3. På fanen for hvert år kan du herefter se, hvordan udgifterne i det pågældende år fordeler sig indenfor og udenfor indsatstrappen. Du kan se årets resultat under resultatmodulet i fanen for det pågældende år.
 4. På fanen "Alle år" kan du se alle de indtastede regnskabsår i faste priser. Du vælger selv det ønskede prisår (PL) øverst på samme fane.
 5. På fanen "Analyse" kan du lave en merudgiftsanalyse.
  a. Først vælges det ønskede prisår (PL).
  b. Herefter vælges den ønskede basisperiode. Du skal vælge startår for både service og administration og ét fælles slutår for din analyse. Startåret kan også være ens for service og administration.
  c. Nu kan du se resultatet af din merudgiftsanalyse, både som tabeller og figurer. Nederst på fanen "Analyse" kan du se den beregnede udgift for basisperioden samt den udgiftsudvikling, som analysen beregnes ud fra.
 6.   Hvis du ønsker en udskrift af din analyse, så kan du vælge symbolet  som fører dig til udskriftsfanen. Her er alle resultater sat op, så de bliver printet hensigtsmæssigt ud, når du vælger  symbolet øverst på fanen.

Opdatering af modellen ved nyt regnskabsår:

 1. Gå ind på fanen "Analyse".
 2. Vælg symbolet  for at indsætte regnskabsår i øverste bjælke. Hermed indsættes et nyt tomt regnskabsår. 
 3. Tjek om der er behov for en ny PL ved at gå ind i fanen "PL"
 4. Tjek om der er nye, ændrede eller slettede grupperinger i den autoriserede kontoplan i forhold til sidste regnskabsår.
  a) Hvis der er nye grupperinger kan de indsættes under de relevante funktioner ved at benytte de små + tegn ved den enkelte funktion. Du skal også tilføje den nye gruppering under det relevante trin under beregningsmodulet.
  b) Hvis der er grupperinger, som skal slettes, så markeres hele den pågældende række og denne slettes. Du skal på tilsvarende vis slette rækken, som grupperingen står på under beregningsmodulet.
 5. Vælg den nye fane svarende til det nye regnskabsår og udfyld det jf. punkt 2 ovenfor (Se under "første gang modellen bruges"). 
 6. Gentag alt efter behov punkt 3-5 (se under "første gang modellen bruges").
 7. Hvis du fortryder, at have indsat et nyt regnskabsår, så kan du fjerne det ved at bruge symbolet  som sletter regnskabsåret.

Hent Indsatstrappens Udgiftsmodel

Når du henter Indsatstrappens Udgiftsmodel får du altid den senest opdaterede version.

Hent Indsatstrappens Udgiftsmodel (excel-ark, 1,17 MB)

Tekniske betingelser

Indsatstrappens Udgiftsmodel er opbygget i Excel 2010. Modellen virker kun i Excel til Windows.

Modellen benytter makroer, og vil derfor ikke virke, hvis den gemmes i andre formater end ”.xlsb”. For at anvende modellen skal din computers sikkerhedsindstillinger ikke blokere makroer.

 

 

Sidst opdateret 23/08 2018