Indsatstrappens udgiftsmodel

Indsatstrappens udgiftsmodel er en model til at opgøre kommunernes udgifter og indtægter på det specialiserede børneområde. Modellen tager udgangspunkt i indsatstrappen på det specialiserede børneområde.

Indsatstrappens udgiftsmodel er en faglig tankegang, der oversætter økonomidata fra kommunens eget økonomisystem til de forskellige trin på indsatstrappen. Når økonomidata er hentet (opdelt på specifikke konti og grupperinger), kan tallene overføres til modellen. Modellen fordeler udgifter og indtægter på indsatstrappens forskellige trin.

Indsatstrappen er en central del af arbejdet med en tidligere forebyggende indsats.

Læs mere om konceptet for en tidligere forebyggende indsats og indsatstrappen 

Som udgangspunkt afspejles indsatstrappen ikke direkte i de kommunale regnskaber på det specialiserede børneområde. Det kan vanskeliggøre den økonomiske styring af området.

Socialstyrelsen har derfor udarbejdet en model med et beregningsværktøj, der kan bruges til at opgøre kommunernes udgifter og indtægter i forhold til indsatstrappen.

Modellen kaldes "Indsatstrappens udgiftsmodel". Den ”oversætter” de kommunale regnskaber, så udgifter og indtægter fordeles på de forskellige trin.

Figur 1: Indsatstrappen

Figur af indsatstrappen, som viser trinnene fra tidlig indsats i almenområdet som det laveste trin til anbringelse på institution som det højeste trin
Klik på billedet for at se en stor version

Anvendelse af modellen

Indsatstrappens udgiftsmodel kan bruges til at lave tre typer af analyser: 

  • For det første kan udgiftsudviklingen følges over tid med indsatstrappen som udgangspunkt. 
  • For det andet kan brugeren lave analyser af udgiftsændringerne i en given periode sammenlignet med et udgangspunkt. Denne analyse kan anvendes, når en kommune vælger at omlægge deres indsats mod en tidligere forebyggende indsats og ønsker at følge ændringen i udgifter og indtægter, som omlægningen vil medføre på kort sigt – og eventuelt den besparelse, som kan følge på længere sigt. 
  • For det tredje kan modellen vise de årlige indtægter og udgifter i forbindelse med forebyggende indsatser, foranstaltninger og anbringelser.

For at lave en beregning skal brugeren finde alle udgifter og indtægter på det specialiserede børneområde for de ønskede regnskabsår. Regnskaberne kan som regel trækkes fra den enkelte kommunes økonomisystem ud fra kontoplanens funktion, art, dranst (opdeling af omkostninger og indtægter efter type, dvs. drift, anlæg eller status i den autoriserede kontoplan) og gruppering.

Det er muligt at indtaste regnskaber fra 2007 og frem. Modellen viser det samlede resultat for alle år summeret. De tre typer af analyser kan laves for disse år.

Endelig kan brugeren tilføje nye regnskabsår og derved følge udviklingen fremadrettet.

Hent Indsatstrappens udgiftsmodel

Når du henter modellen, får du altid den senest opdaterede version. Den bliver opdateret en gang årligt (primo året) i forhold til den autoriserede kontoplan og med et nyt prisår. Der vil i modellen være information om, hvilke opdateringer der er sket i seneste version.

Hent Indsatstrappens udgiftsmodel (Excel)

Tekniske betingelser

Indsatstrappens udgiftsmodel er opbygget i Excel. Modellen virker kun i Excel til Windows. Modellen er testet til at virke i Excel 2010 og 2013.

Modellen benytter makroer og vil derfor ikke virke, hvis den gemmes i andre formater end ”.xlsb”. For at anvende modellen må din computers sikkerhedsindstillinger ikke blokere for makroer.

Sidst opdateret 20/02 2019