Indsatstrappens Udgiftsmodel

Indsatstrappens Udgiftsmodel er et redskab til at opgøre kommunale udgifter og indtægter på det specialiserede børneområde. Redskabet giver dig mulighed for, at følge udgifterne over tid i din kommune og en række sammenligningskommuner med udgangspunkt i indsatstrappen.

Indsatstrappen er en faglig tankegang, der som udgangspunkt ikke er direkte afspejlet i de kommunale regnskaber på det specialiserede børneområde. Indsatstrappens udgiftsmodel oversætter den autoriserede kontoplan for de kommunale regnskaber, så udgifterne fordeles på indsatstrappens trin.

Indsatstrappen

Indsatstrappen er en faglig tankegang på det specialiserede børneområde. Indsatstrappen illustrerer, hvor indgribende en indsats er i barnets og familiens hverdag i forhold til at opretholde et almindeligt hverdagsliv. Der skal altid sættes ind med en indsats på det trin, der matcher behovet hos barnet og familien – ligesom der kontinuerligt skal holdes fokus på at bringe barnet så tæt på et almindeligt hverdagsliv som muligt.

Figur af indsatstrappen, som viser trinnene fra tidlig indsats i almenområdet som det laveste trin til anbringelse på institution som det højeste trin
Klik på billedet for at se en stor version

Kommunale regnskaber og kontoplanen

De kommunale regnskaber følger den autoriserede kontoplan, som alle landets kommuner skal opgøre deres regnskaber efter. De kommunale regnskaber indeholder de samlede udgifter på det specialiserede børneområde, og udgifterne er opgjort på samme måde for alle landets kommuner.

Indsatstrappens Udgiftsmodel oversætter posterne i den autoriserede kontoplan, så de afspejler de samlede udgifter til det specialiserede børneområde både fordelt på indsatstrappens trin og på de udgifter, som ikke direkte kan tilskrives et trin på indsatstrappen.

Definitionen af indsatser, der hører til på hvert trin, er udviklet i samarbejde med Haderslev, Herning og Hvidovre Kommune som led i partnerskabsprojektet i satspuljeprojektet Tidlig Indsats – Livslang Effekt, 2015-2017.

Anvendelse af modellen

Du kan bruge Indsatstrappens Udgiftsmodel til at lave to typer af analyser.

For det første kan du følge udgifterne over tid med udgangspunkt i indsatstrappen. Du kan sammenligne udgiftsudviklingen i din kommune med udviklingen i en gruppe af sammenligningskommuner og hele landet.

For det andet kan du lave en analyse af udgiftsændringer (merudgifter) i forhold til et basisniveau af udgifter. Det kan eksempelvis være relevant, hvis din kommune vælger at omlægge indsatsen og ønsker at se udviklingen i den ekstra udgift, som omlægningen vil føre med sig på kort sigt – og eventuelt den besparelse som kan følge på længere sigt.

Hent Indsatstrappens Udgiftsmodel og vejledning hertil

Når du henter Indsatstrappens Udgiftsmodel her, så får du altid den senest opdaterede version.

Hent Indsatstrappens Udgiftsmodel

Du kan også hente vejledningen til Indsatstrappens Udgiftsmodel ved at bruge nedenstående link:

Hent Vejledning til Indsatstrappens Udgiftsmodel

Tekniske betingelser

Indsatstrappens Udgiftsmodel er opbygget i Excel 2010. Modellen er endvidere testet i Excel 2016. Modellen virker kun i Excel til Windows.

Modellen benytter makroer, og vil derfor ikke virke, hvis den gemmes i andre formater end ".xlsb". For at anvende modellen skal din computers sikkerhedsindstillinger ikke blokere makroer.

Sidst opdateret 18/12 2019