Indsatstrappens nøgletal

Socialstyrelsen har sammen med et udvalg af kommuner udviklet et redskab, Indsatstrappens nøgletal. Kommunerne kan anvende redskabet til at følge deres omlægning til en tidligere forebyggende indsats.

Nøgletallene er bygget op omkring det faglige koncept for en tidligere forebyggende indsats, herunder indsatstrappen, der viser de forskellige foranstaltninger i forhold til et hverdagslivsperspektiv. Jo lavere trin på indsatstrappen, desto tættere er vi på barnets/den unges hverdagsliv. 

Anvendelse af nøgletallene

Nøgletallene giver den enkelte kommune mulighed for at følge deres eget foranstaltningsmønster over tid. 

Kommunen kan også bruge nøgletallene til at sammenligne udviklingen i deres anbringelsesmønster med regions- og landsgennemsnit samt med andre kommuner på baggrund af anbringelsesstatistikken.

Det er muligt at udskrive en rapport med alle eller udvalgte nøgletal. Nøgletallene kan blandt andet bruges som ledelsesinformation i kommunerne.

Nogle nøgletal er opgjort på forhånd på baggrund af anbringelsesstatistikken, andre nøgletal skal kommunerne selv indtaste.

Nøgletallene 

Nøgletallene omfatter følgende 12 overordnede nøgletal, som stammer fra projektet ”Partnerskab om en tidligere forebyggende indsats”. Nøgletallene kan tilsammen give en pejling på, om kommunens samlede udvikling bevæger sig i den ønskede retning:

 1. Institutionsanbringelser
 2. Varighed af institutionsanbringelser 
 3. Anbringelser i plejefamilier 
 4. Anbringelser i netværksplejefamilier 
 5. Hjemmebaserede foranstaltninger 
 6. Forebyggende indsatser (§ 11, stk. 3-tilbud) 
 7. Tidligere institutionsanbragte 
 8. Bevægelser fra hjemmebaserede foranstaltninger og op ad indsatstrappen 
 9. Bevægelser fra hjemmebaserede foranstaltninger og ned ad indsatstrappen 
 10. Udvikling i forebyggende indsatser (§ 11, stk. 3-tilbud) 
 11. Udgifter til forebyggende foranstaltninger og anbringelser
 12. Opfølgninger 

Her kan du læse mere om det faglige koncept for en tidligere forebyggende indsats

Hent Indsatstrappens nøgletal

Når du henter Indsatstrappens nøgletal får du altid den senest opdaterede version. Redskabet opdateres som udgangspunkt en gang om året (primo året) med nyeste tal fra anbringelsesstatistikken. Disse vil dog være ca. et år forsinkede. Man vil således først kunne se registerdata for år 2018 i den version, der kommer primo 2020.

Hent Indsatstrappens nøgletal (Excel)

Tekniske betingelser

Indsatstrappens nøgletal er opbygget i Excel. Redskabet virker kun i Excel til Windows, og er testet til at virke i Excel 2010 og 2013.

Redskabet benytter makroer, og vil derfor ikke virke, hvis den gemmes i andre formater end ”.xlsb”. For at anvende Indsatstrappens nøgletal skal din computers sikkerhedsindstillinger ikke blokere makroer.


 

Sidst opdateret 11/04 2019