Evidenspolitik - Viden til gavn

Evidenspolitikken er Socialstyrelsens retningslinjer for evalueringer og anden indsamling af data til national metodeudvikling og til styringsformål i projekter.

Retningslinjerne skal understøtte, at der træffes beslutning om omfanget af evalueringinitiativer i forbindelse med policyinitiativer, samt sætte retningen for konkrete evalueringer i udmøntningsfasen.

Evidenspolitikken angiver mål og rammer for arbejdet med evalueringer bl.a. for at

  • fremme god kvalitet i evalueringsdata
  • skabe sammenlignelighed på tværs af evalueringer for samme målgruppe
  • skabe mulighed for opfølgningsstudier, der kan give viden om langtidseffekter.
Du kan læse mere i evidenspolitikken:

Viden til gavn - politik for udvikling og anvendelse af evidens

Sidst opdateret 15/05 2017