DHUV Standardiserede snitflader

DHUV-projektet har udarbejdet standardiserede snitflader mellem DHUV-systemer og kommunale økonomi- og udførersystemer efter inddragelse og høring af en række relevante aktører.

Der er udarbejdet seks snitflader:

 • Bevillinger fra DHUV-systemet til økonomisystemet
 • Posteringer fra økonomisystemet til DHUV-systemet
 • Bestilling fra DHUV-systemet til leverandørsystemet
 • Opfølgning fra DHUV-systemet til leverandørsystem samt status fra leverandørsystem til DHUV-systemet
 • Stam- og grundoplysninger fra DHUV-systemet til leverandørsystemet
 • Stam- og grundoplysninger fra leverandørsystemet til DHUV-systemet.

Beskrivelse af snitfladerne

Beskrivelsen af snitfladerne er delt i:

Dokumentation: dokumentet indeholder forslag til, hvordan XML-skemaer kan bringes i anvendelse ved hjælp af webservices.

Dokumentation (pdf)

Servicebeskrivelser: Dokumentet indeholder et overblik over forretningshændelser og data i de seks udvalgte informationsudvekslinger samt databeskrivelser for de udvalgte informationsudvekslinger.

Servicebeskrivelser (pdf)

XML-skemaer  - den tekniske leverance der for hver snitflade indeholder:

 •  XML-skemaer (virker kun for eksterne brugere)
 • Grafisk overblik (PNG)
 • Xml-skema-fil (XSD)
 • Xml-fil (XML)

Testserver

Projektet har i forbindelse med arbejdet med snitfladerne opstillet en testserver, der udstiller de seks snitflader. Interesserede leverandører kan anvende testserveren til at teste integrationerne op imod. Testserveren kan bruges til at validere dataformat og til at teste implementation af sikkerhed.

Der findes også en testklient, hvis man vil se et kode eksempel på, hvordan man kan kobler op imod den.

 • Testserveren kan tilgås her: http://dhuv.socialstyrelsen.dk/
 • Hvis du har interesse i at få informationer om snitfladerne og testserveren, kan du skrive en mail til dhuv@socialstyrelsen.dk
 • Generelle spørgsmål om snitfladerne kan stilles til konsulent Jan Grove Korsholm, dhuv@socialstyrelsen.dk, 41 73 08 64
 • Tekniske spørgsmål ang. snitfladerne kan stilles til IT-udvikler (afventer kontakt)
Sidst opdateret 22/05 2015