DHUV Samlede redskaber

Voksenudredningsmetoden indeholder en række skabeloner og redskaber til understøttelse af sagsbehandlingen.

Nedenfor er vist de redskaber og hovedaktiviteter, der samlet set understøtter voksenudredningsmetoden igennem de seks faser i et sagsbehandlingsforløb.

Redskaberne er opdateret pr. 15-03-2013. Redskaberne er opdateret på baggrund af udviklingen af standardiserede snitflader mellem DHUV-systemer og kommunale økonomi- og udførersystemer. I redskaberne findes også ydelses-, tilbuds- og målgruppeklassifikationerne i nyeste version.

Det er primært samlet faglig vurdering, indstilling og bestilling, der er opdateret. Statusnotat til opfølgning, opfølgning, afgørelse og handleplan er ikke ændret. I sagsåbningen er ydelsesklassifikation og tilbudsklassifikation opdateret og i udredningen er der foretaget mindre sproglige rettelser af 3 undertemaer.

De samlede redskaberne bidrager til at systematisere sagsbehandlingen og udredningen, herunder de oplysninger som er relevante at opsamle og registrere i forløbet – fra der modtages en henvendelse om hjælp, til der følges op på den leverede indsats.

Redskaber

Her kan du downloade de samlede redskaber (word)

Du kan også downloade de enkelte redskaber her:

Sidst opdateret 13/05 2015