VUM lederworkshops

Socialstyrelsen afholder VUM lederworkshops for chefer og afdelingsledere på områderne handicap og udsatte voksne i oktober 2015.

Formålet med workshoppen er, at du som chef eller leder bringes tættere på at kunne understøtte en fuld implementering af VUM og it-understøttelsen, således at der opnås fuldt udbytte af metode og it både fagligt, styringsmæssigt og økonomisk. På dagen vil der derfor være fokus på, at du gennem guidet dialog kan drøfte aktuelle udfordringer og gode erfaringer med chefer og ledere i samme situation. 

De tre workshops faciliteres af Helle Thiele (Partner i BDO) og Troels Andersen (partner i CEDI), som også har stået for evalueringen af VUM/DHUV for Socialstyrelsen.

Praktiske oplysninger
Der afholdes i alt tre workshops i hhv. Aarhus (d. 20. okt.), København (d. 21. okt.) og Odense (d. 22. okt.). Du kan tilmelde dig den workshop, som tidsmæssigt og geografisk passer dig bedst.
Pris for deltagelse: 500 kr.
Sidste tilmeldingsfrist er fredag den 18. september 2015

Yderligere oplysninger, program og elektronisk tilmelding kan findes på følgende link:

Program og tilmelding til lederworkshop

 

Sidst opdateret 24/08 2015