VUM Implementeringsbarometer

Socialstyrelsen har udviklet et implementeringsbarometer, som kan give landets kommuner overblik over, hvor implementeringen af VUM og it-understøttelse går godt og hvor der er behov for ekstra fokus.

Implementeringsbarometeret består af i alt fire spørgeskemaer, som er målrettet to forskellige implementeringsstadier: Opstart/godt i gang og Forankring. For hvert af de to stadier er der et spørgeskema til hhv. ledelsen og sagsbehandlerne.

For begge stadier kan man gentage målingen og sammenligne resultatet med den forrige måling, hvorved der kan vurderes progression i implementeringen.

Efter besvarelsen af spørgeskemaerne modtager kommunen en samlet rapport over besvarelserne. Rapporten kan anvendes til:

  • at vurdere, hvad der skal til, for at opnå den fulde gevinst af implementeringen af VUM og it-understøttelse
  • at få et overblik over hvilke dele af implementeringen, der giver de største udfordringer
  • fælles drøftelse på teammøder af udfordringer og eventuelt forskellige opfattelser af disse
  • forelæggelse for øverste ledelse med henblik på at sætte fokus på de områder, der kræver særlig opmærksomhed

Hvis man som kommune ønsker at benytte implementeringsbarometeret, skal man tage kontakt til Socialstyrelsen på denne mailadresse:

dhuv@socialstyrelsen.dk.

Herefter vender vi tilbage til kommunen med vejledning om den videre proces, som indbefatter udpegning af en tovholder, der får adgang til it-systemet og ansvar for at:

  • oprette målinger af implementeringen afhængig af, hvilket implementeringsstadie kommunen befinder sig på. 
  • oprette de respondenter (ledere, superbrugere og sagsbehandlere), som skal besvare spørgsmålene relateret til implementeringsstadiet.
  • udsende invitationer til respondenterne.
  • trække en rapport, som viser respondenternes besvarelser i anonymiseret form.

Socialstyrelsen yder support under hele processen. Hvis man som kommune har spørgsmål vedrørende implementeringsbarometeret eller søger gode råd til implementeringen af Voksenudredningsmetoden, kan man kontakte Socialstyrelsen på:

E-mail: dhuv@socialstyrelsen.dk

Sidst opdateret 12/04 2018