VUM og serviceniveauer

Social- og Integrationsministeriet, KL og fire nordjyske kommuner har i KeK-projektet arbejdet sammen om at udvikle og udbrede redskaber, der skal underbygge styring og kvalitetsudvikling på det specialiserede socialområde.

KeK står for Kvalitet, Evidens og Kompetence. KeK-projektet er gennemført i perioden 2008-2011 og har bl.a. haft fokus på udvikling af kommuners serviceniveau og koblingen mellem sagsbehandling og serviceniveauer.

På handicap og udsatte voksenområdet har projektet taget udgangspunkt i Voksenudredningsmetoden. Kommuner der implementerer Voksenudredningsmetoden kan derfor med fordel lade sig inspirere at KeK-projektet og projektets redskaber.

Du kan læse mere om projektet på KL’s hjemmeside

Redskaber til kommuner, der anvender Voksenudredningsmetoden

Socialstyrelsen har udvalgt nogle redskaber, der kan have særlig interesse for kommuner, der anvender Voksenudredningsmetoden:

Link: Vejledning til udvikling af et serviceniveau (pdf)

Visitationskompasset som kan bruges af sagsbehandlerne som et inspirationsværktøj, når der skal ske en macthning mellem den konkrete borgers behov og kommunens tilbud og ydelser.

Link: Visitationskompasset (pdf) 

Link: Borgerpjece om serviceniveau, udredning og ydelser (pdf)

Sidst opdateret 12/04 2018