VUM Standardiserede snitflader

Projektet har udarbejdet standardiserede snitflader mellem VUM-systemer og kommunale økonomi- og udførersystemer efter inddragelse og høring af en række relevante aktører.

Der er udarbejdet seks snitflader:

  • Bevillinger fra VUM-systemet til økonomisystemet
  • Posteringer fra økonomisystemet til VUM-systemet
  • Bestilling fra VUM-systemet til leverandørsystemet
  • Opfølgning fra VUM-systemet til leverandørsystem samt status fra leverandørsystem til VUM-systemet
  • Stam- og grundoplysninger fra VUM-systemet til leverandørsystemet
  • Stam- og grundoplysninger fra leverandørsystemet til VUM-systemet.

Beskrivelse af snitfladerne

Beskrivelsen af snitfladerne er delt i:

Dokumentation: dokumentet indeholder forslag til, hvordan XML-skemaer kan bringes i anvendelse ved hjælp af webservices.

Dokumentation (pdf)

Servicebeskrivelser: Dokumentet indeholder et overblik over forretningshændelser og data i de seks udvalgte informationsudvekslinger samt databeskrivelser for de udvalgte informationsudvekslinger.

Servicebeskrivelser (pdf)

XML-skemaer  - den tekniske leverance der for hver snitflade indeholder:

  •  XML-skemaer (virker kun for eksterne brugere)
  • Grafisk overblik (PNG)
  • Xml-skema-fil (XSD)
  • Xml-fil (XML)
Sidst opdateret 12/04 2018