VUM Standardiserede snitflader

Projektet har udarbejdet standardiserede snitflader mellem VUM-systemer og kommunale økonomi- og udførersystemer efter inddragelse og høring af en række relevante aktører.

Der er udarbejdet seks snitflader:

  1. Bevillinger fra VUM-systemet til økonomisystemet
  2. Posteringer fra økonomisystemet til VUM-systemet
  3. Bestilling fra VUM-systemet til leverandørsystemet
  4. Opfølgning fra VUM-systemet til leverandørsystem samt status fra leverandørsystem til VUM-systemet
  5. Stam- og grundoplysninger fra VUM-systemet til leverandørsystemet
  6. Stam- og grundoplysninger fra leverandørsystemet til VUM-systemet.

Beskrivelse af snitfladerne

Beskrivelsen af snitfladerne er delt i:

Dokumentation: dokumentet indeholder forslag til, hvordan XML-skemaer kan bringes i anvendelse ved hjælp af webservices.

Dokumentation (pdf)

Servicebeskrivelser: Dokumentet indeholder et overblik over forretningshændelser og data i de seks udvalgte informationsudvekslinger samt databeskrivelser for de udvalgte informationsudvekslinger.

Servicebeskrivelser (pdf)

XML-skemaer  - den tekniske leverance der for hver snitflade indeholder grafisk overblik (PNG-), Xml-skema-fil (XSD) samt Xml-fil (XML)

Hent filerne til hver snitflade herunder.

Snitflade 1 - XSD-fil
Snitflade 1 - XML-fil
Snitflade 1 - PNG-fil

Snitflade 2 - XSD-fil
Snitflade 2- XML-fil
Snitflade 2 - PNG-fil

Snitflade 3 - XSD-fil
Snitflade 3 - XML-fil
Snitflade 3 - PNG-fil

Snitflade 4 - XSD-fil
Snitflade 4 - XML-fil
Snitflade 4 - PNG-fil

Snitflade 5 - XSD-fil
Snitflade 5 - XML-fil
Snitflade 5 - PNG-fil

Snitflade 6 - XSD-fil
Snitflade 6 - XML-fil
Snitflade 6 - PNG-fil


Sidst opdateret 27/03 2019