VUM Samlede redskaber

Voksenudredningsmetoden indeholder en række skabeloner og redskaber til understøttelse af sagsbehandlingen.

Nedenfor er vist de redskaber og hovedaktiviteter, der samlet set understøtter voksenudredningsmetoden igennem de seks faser i et sagsbehandlingsforløb.

Redskaberne er opdateret pr. 15-03-2013. Redskaberne er opdateret på baggrund af udviklingen af standardiserede snitflader mellem VUM-systemer og kommunale økonomi- og udførersystemer. I redskaberne findes også ydelses-, tilbuds- og målgruppeklassifikationerne i nyeste version.

Det er primært samlet faglig vurdering, indstilling og bestilling, der er opdateret. Statusnotat til opfølgning, opfølgning, afgørelse og handleplan er ikke ændret. I sagsåbningen er ydelsesklassifikation og tilbudsklassifikation opdateret og i udredningen er der foretaget mindre sproglige rettelser af 3 undertemaer.

De samlede redskaberne bidrager til at systematisere sagsbehandlingen og udredningen, herunder de oplysninger som er relevante at opsamle og registrere i forløbet – fra der modtages en henvendelse om hjælp, til der følges op på den leverede indsats.

Redskaber

Her kan du downloade de samlede redskaber:

Samlede redskaber (word)

Du kan også downloade de enkelte redskaber her:

Sidst opdateret 12/04 2018