VUM Pjecer

Der er udarbejdet en række pjecer, der præsenterer voksenudredningsmetoden for forskellige målgrupper og med forskellige perspektiver.

Pjece om metoden

Der er udarbejdet en pjece, der i korte træk beskriver voksenudredningsmetoden og de gevinster, som kommunen kan opnå ved at tage metoden i anvendelse. Pjecen kan anvendes til at give bl.a. ledere en helt overordnet introduktion til metoden.

Her kan du finde: Pjece om metoden (pdf) 

Pjece til udførere

Der er udarbejdet en pjece, der er henvendt til udførere i de kommuner, der ønsker at tage voksenudredningsmetoden i anvendelsen. Pjecen giver en helt kort beskrivelse af formålet med og indholdet i voksenudredningsmetoden samt en beskrivelse af, hvad voksenudredningsmetoden vil betyde for udførerne på området.

Her kan du finde: Pjece til udførere (pdf) 

Pjece til borgere

Der er udarbejdet en pjece, der er henvendt til borgere, der skal gennemgå et sagsbehandlingsforløb i kommuner, der anvender Voksenudredningsmetoden. Pjecen introducerer borger for temaerne i udredningen og kan således bruges af borger i forberedelsen til samtalen med sagsbehandleren.

Her kan du finde: Borgerpjece (word)

Her kan du finde: Borgerpjece (pdf)

Pjece om VUM og rehabilitering

Der er udarbejdet en pjece om Voksenudredningsmetoden i et rehabiliteringsperspektiv. Pjecen sætter fokus på de principper og faser i Voksenudredningsmetoden, som understøtter et rehabiliteringsperspektiv i udredningen.

Se pjece om VUM og rehabilitering (pdf)

Sidst opdateret 01/11 2019