VUM Metodehåndbogen

Voksenudredningsmetoden er beskrevet i metodehåndbogen. Metodehåndbogen gennemgår sagsbehandlingen i de forskellige trin og understøtter sagsbehandlerens anvendelse af metoden.

Voksenudredningsmetoden er bygget op omkring  faserne i sagsbehandlingen på handicap- og udsatte voksne-området.

Faserne er: 

  • sagsåbning
  • sagsoplysning
  • sagsvurdering 
  • afgørelse
  • bestilling af social indsats
  • sagsopfølgning.

Metodehåndbogen gennemgår sagsbehandlingen i de forskellige trin og understøtter sagsbehandlerens anvendelse af metoden.

Voksenudredningsmetoden - metodehåndbog

Opdatering af metodehåndbogen

Dette er 3. udgave af metodehåndbogen, som er udgivet marts 2013. Metodehåndbogen er i 3. udgave opdateret med en revideret oversigt over udredningsmetodens undertemaer, ligesom ydelses-, målgruppe- og tilbudsklassifikationerne også er opdateret. Derudover er en række af eksemplerne i håndbogen opdateret, så de stemmer overens med metodens redskaber. Endelig er det præciseret, at begrebet funktionsnedsættelse bruges i sammenhængen fysisk funktionsnedsættelse og psykisk funktionsnedsættelse, mens begrebet funktionsevnenedsættelse dækker over både fysisk funktionsnedsættelse, psykisk funktionsnedsættelse og socialt problem.

Metodehåndbogen er blandt andet opdateret på baggrund af metodens opdaterede redskaber. Find de opdaterede redskaber her som bilag til metodehåndbogen eller under samlede redskaber.

Der er udviklet et oversigtskort over temaer og undertemaer i udredningsmetoden. 

Hent oversigtskort (pdf)

Kortet kan også fås ved henvendelse til projektleder:

Bilag til metodehåndbogen

Metodehåndbogen er suppleret af en række bilag, som giver brugeren af metodehåndbogen mulighed for at bevæge sig dybere ned i udvalgte dele af metoden. Der er følgende bilag til metodehåndbogen:

Sidst opdateret 08/05 2018