VUM IT-kravspecifikationer

Kravspecifikationen til VUM er udarbejdet af Social- og Integrationsministeriet og KL efter inddragelse og høring af en række relevante aktører i markedet.

Kravspecifikationen til VUM (tilligere DHUV) stilles gratis til rådighed for kommunerne som et værktøj til beskrivelse af de funktionelle dele af en it-løsning til understøttelse af sagsbehandling af Handicappede og Udsatte Voksne.

Kravspecifikationen og dens bilag kan downloades nederst på denne side.

Anskaffelse af systemet

En anskaffelse af systemet - fx ved et EU-udbud - kræver en række yderligere forberedende skridt, herunder lokal tilpasning og udbygning til et egentligt udbudsmateriale. Dette er beskrevet i Anvendelsesvejledning til Kommuner, der samtidig indeholder en kort gennemgang af kravspecifikationen og processen for dens tilblivelse.

Projektet har udarbejdet standardiserede snitflader mellem VUM-systemer og kommunale økonomi- og udførersystemer. Snitfladerne er udarbejdet efter inddragelse og høring af en lang række relevante aktører i markedet.

Opdateringer af kravspecifikationen

Denne version af kravspecifikationen er publiceret den 19. maj 2011, med udgangspunkt i de forhold, der var gældende pr. 19. maj (med mindre andet er angivet). Brugerne af kravspecifikationen bør til hver tid sikre, at den omfattede information er aktuel.

Redskabsbilag D er opdateret pr. 15. marts 2013. De konkrete ændringer fremgår af redskabsbilaget.

Hjælpeværktøj - 21 gode spørgsmål

Læs også 21 gode spørgsmål, der kan bruges som hjælpeværktøj i kommunens mere uformelle afsøgning af muligheder på markedet for myndighedssystemer på Handicap og Udsatte Voksneområdet, der understøtter Voksenudredningsmetoden.

Spørgsmålene er ikke velegnede til den skriftlige dialog omkring et udbud eller en samarbejdsaftale. Spørgsmålene sætter fokus på visse kritiske funktionaliteter og integrationer, hvor der enten kan være en risiko for, at de ikke kommer med i løsningen, eller hvor det bare er vigtigt, at kommunen foretager et valg eller en prioritering.

Spørgsmålene er selvfølgelig ikke dækkende eller udtømmende i forhold til kravspecifikationen.

Links til IT-kravsspecifikation og bilag

Sidst opdateret 12/04 2018