Superbrugeruddannelsen

Med henblik på at understøtte implementeringen af Voksenudredningsmetoden er der etableret regionale superbrugernetværk.

I arbejdet med Voksenudredningsmetoden, er det vigtig, at der sker en erfaringsudveksling og dialog på tværs af kommunerne. Dialogen skal sikre udviklingen og implementeringen af Voksenudredningsmetoden, og at mulige udfordringer i brugen af metoden bliver samlet og kommunikeret videre til Socialstyrelsen, så nødvendige ændringer kan foretages.

Kommuner der har implementeret Voksenudredningsmetoden, eller har planer om en implementering, opfordres til at udpege mindst to superbrugere. Superbrugere er ofte sagsbehandlere/konsulenter/mellemledere med stor erfaring med sagsbehandlingen på området. Desuden kan det være en fordel, hvis superbrugerne har erfaring med at supervisere sagsbehandlingen og/eller have deltaget i udviklingsprojekter i kommunen.

Superbrugerens rolle

Superbrugernes rolle kan bl.a. være:

  • Faglig kollegial sparring til sagsbehandlere omkring anvendelsen af Voksenudredningsmetoden
  • Planlægning af kommunens behov for kompetenceudvikling (udover den normale undervisning i Voksenudredningsmetoden): Introduktion til nye sagsbehandlere, introduktion til professionelle samarbejdspartnere, samt afdækning af behov for kompetenceudvikling i relation til Voksenudredningsmetoden i hele organisationen.
  • Deltagelse i superbrugernetværk med henblik på erfaringsudveksling omkring anvendelsen af Voksenudredningsmetoden
  • Bidrage til den kommunale implementeringsproces. Få inspiration i Implementeringsvejledningen.

Superbrugeruddannelse

VIA UC udbyder en 1-dags superbrugeruddannelse. Læs mere på nedenstående link ved at søge på voksenudredningsmetoden i fritekstsøgningen.

Læs om VIA UCs undervisning i VUM

For at støtte op omkring erfaringsopsamlingen, er der etableret superbrugernetværk, hvor superbrugere mødes og kan dele erfaringer. Hvis du er superbruger i Voksenudredningsmetoden og gerne vil deltage i superbrugernetværket, så send en mail til Socialstyrelsen på denne mailadresse:

dhuv@socialstyrelsen.dk

Sidst opdateret 22/03 2019