Voksenudredningsmetoden, VUM

Voksenudredningsmetoden er udarbejdet i samarbejde mellem KL og daværende Ministerium for børn, ligestilling, integration og sociale forhold. Fonden for Velfærdsteknologi har medfinansieret udviklingsprojektet. Deloitte har været udførende på udvikling af metoden.

Voksenudredningsmetoden VUM er lige nu ved at blive videreudviklet som del af den samlede handlingsplan til styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet.
Projektet er koordineret med KLs projekt Fælles Faglige Begreber.

Læs mere om videreudviklingsprojektet her

Læs også nyhedsbrev fra Fælles Faglige Begreber fra april 2019. Temaet er funktionsevne og introducerer til de opdaterede begreber i VUM, som er udarbejdet i samarbejde med projekt Fælles Faglige Begreber.

Nyhedsbrev fra KLs projekt Fælles Faglige Begreber, april 2019

Om metoden

VUM er et sagsbehandlingsredskab, der både har fokus på at understøtte en systematisk udredning af borgerens behov og på at tilrettelægge en lovmedholdelig og effektiv sagsbehandlingsproces. Metoden dækker både handicap- og udsatte voksenområdet.  

Digitalisering af handicap og udsatte voksne-område (DHUV)

DHUV er den digitale understøttelse af Voksenudredningsmetoden (VUM). I forbindelse med DHUV er der arbejdet på at etablere it-løsninger og udvikle fælleskommunale kravspecifikationer.

Kravspecifikationerne er udviklet og kan hentes under Redskaber og materialer 

DHUV har udgangspunkt i en markedsbaseret udbredelsesmodel, hvor der bygges videre på nuværende it-løsninger i kommunerne. På den måde sikres det, at kommunernes it-investeringer respekteres og nyttiggøres.

Målet med DHUV er at skabe grundlag for en sammenhængende og helhedsorienteret indsats med borgeren i centrum. Digitalisering skal understøtte målsætningen ved at udvide og forbedre brugen af it og fælles metoder inden for sagsbehandling på handicapområdet og det udsatte voksenområde.

VUM og den digitale understøttelse skal være med til at sikre:

  • Bedre overblik og mere systematik i sagsbehandlingen og bestillingen/leverancen af sociale tilbud. 
  • En målrettet indsats på baggrund af gyldige og opdaterede oplysninger. 
  • Bedre mulighed for udtræk af ledelsesinformation og måling af effekt med henblik på bedre faglig og økonomisk styring. 
  • Nemmere kommunikation mellem relevante interessenter, herunder borgeren, kommunens sagsbehandlere, andre sektorområder internt i kommunen (fx sundhed, beskæftigelse, uddannelse), udførerled og centrale myndigheder. 
  • Lette administrative opgaver i sagsbehandlingen

Udvikling og afprøvning i samarbejde med kommuner

Voksenudredningsmetoden og kravspecifikationer er udviklet i tæt samarbejde med en række pilotkommuner, som sammen med it-leverandører og andre aktører, er inddraget i en aktiv dialog om konkrete behov, muligheder og løsninger.

De deltagende kommuner er: Faxe, Fredericia, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Gribskov, Haderslev, Viborg, Vejle, Helsingør, Herlev, Kalundborg, Købehavn, Lyngby-Taarbæk, Nyborg, Næstved, Roskilde, Rudersdal, Varde, Aalborg og Århus.

Erfaringerne fra afprøvningen af Voksenudredningsmetoden har været meget positive, og langt de fleste af projektkommunerne har valgt at implementere den. Metoden og kravspecifikationen stilles til rådighed for alle kommuner.

Socialstyrelsen opfordrer til, at kommuner læser materialet og overvejer at anvende det i egen kommune.

Under kursusmateriale finder du materialer fra afholdte kurser og seminarier om Voksenudredningsmetoden.

Gå til Kursusmateriale her

Under Redskaber og materialer finder du blandt andet Metodehåndbogen og en række understøttende arbejdsværktøjer.

 

Sidst opdateret 13/08 2019