Forside > Tværgående områder > Sagsbehandling - handicap og udsatte voksne > Værktøj til udredning og handleplan

Værktøj til udredning og handleplan på børnehandicap-området

Socialstyrelsen har i samarbejde med otte kommuner udviklet nye værktøjer til udredning og handleplan, som er særlig målrettet sagsbehandling for børn og unge med funktionsnedsættelse.

Værktøjerne støtter kommunerne i at styrke systematikken og sikrer en helhedsorienteret sagsbehandlingen for børn og unge med funktionsnedsættelse. Det giver et solidt grundlag for at dokumentere virkningen af indsatserne.

Både udredning og handleplan bygger på systematikken i Integrated Children’s System (ICS), og understøtter et fokus på funktionsevne og ressourcer frem for på diagnoser og begrænsninger. Med udgangspunkt i angivelsen af barnets funktionsniveau gør værktøjerne det også muligt at opsamle og dokumentere viden om indsatsernes resultater.

Du kan læse mere om de to værktøjer under Børn. 

Gå til Børn her   

Sidst opdateret 09/04 2018