Det typiske analyseforløb

Et langt analyse- og udviklingsforløb varer to år og gennemføres i et tæt samarbejde mellem kommunen og taskforcen på handicapområdet.

Analysen indeholder en række anbefalinger til, hvad kommunen bør sætte fokus på i udviklingen af området. 

Når det indledende analyseforløbet er afsluttet, tilbydes kommunen at indgå i et udviklingeforløb med taskforcen. Herefter udarbejder kommunen en udviklingsplan.

Udviklingsforløbet afsluttes med en statusmåling- og afrapportering.

Faser og varighed i et udviklingsforløb. Det samlede forløb varer to år. Analysefasen varer 5 måneder. Udviklingsfasen varer 18 måneder. Statusfasen varer 1 måned.

Ansvaret for at opnå de målsætninger, som kommunen opstiller for udviklingsforløbet, ligger hos den enkelte kommunes byråd/kommunalbestyrelsen.

Sidst opdateret 21/03 2018