Gå til indhold

Analysens kilder

I et analyse- og udviklingsforløb analyserer Taskforce - Handicap kommunens praksis i sagsbehandlingen på handicapområdet. Til grund for analysen ligger en lang række kilder.

Analysen baseres på følgende kilder:

  • Materialer fra kommunen (redskaber, skabeloner, procesbeskrivelser mv.).

  • Sagsgennemgang af 20 sager (før- og statusmåling).

  • Socialfaglig vurdering af fem sager.

  • Selvevaluering af kommunen.

  • Interviews med ledelse, sagsbehandlere, samarbejdspartnere, administrativt personale, handicaprådet og borgere.
Sidst opdateret 19/03 2021