Ansøgning om langt analyse- og udviklingsforløb

Alle kommuner kan søge Taskforce - Handicap om et langt analyse- og udviklingsforløb.

Ønsker du at ansøge taskforcen på handicapområdet om et langt analyse- og udviklingsforløb, skal du benytte et ansøgningsskema:

Du kan få hjælp til din ansøgning i denne vejledning:

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et langt forløb i Taskforce - Handicap (pdf)

Ansøgningsskema til analyse- og udviklingsforløb (word)

Det udfyldte skema sendes sammen med eventuelle bilag til taskforcens mailadresse. Du kan også skrive, hvis du har spørgsmål vedrørende din ansøgning eller ønsker en indledende dialog med taskforcen.

 

 

 

Sidst opdateret 22/03 2018