Gå til indhold

Lange analyse- og udviklingsforløb

I et langt analyse- og udviklingsforløb hjælper taskforcen kommunen med at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på enten børne- eller voksenhandicapområdet.

Taskforcen indgår samarbejde med otte kommuner om lange analyse- og udviklingsforløb hvert år.

Et analyse- og udviklingsforløb strækker sig over to år. Indledningsvist foretager taskforcen en analyse af kommunens sagsbehandling og giver på baggrund heraf anbefalinger til, hvordan kvaliteten i sagsbehandlingen kan styrkes. Efter analysen samarbejder kommunen med taskforcen om et udviklingsforløb, hvor kommunen får hjælp til at realisere taskforcens anbefalinger.

I samarbejdet med taskforcen kan kommunen forvente at få:

  • En analyse, der peger på kommunens styrker og udfordringer
  • Anbefalinger til, hvordan kommunen kan styrke kvaliteten i sagsbehandlingen
  • Hjælp til at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen gennem redskaber, kompetenceudvikling, sparring og viden.

Der søges via ansøgningsskema.

Op til hver ansøgningsfrist afholder Socialstyrelsen et virtuelt informationsmøde, hvor man kan høre mere om, hvad et samarbejde med taskforcen indebærer, hvad I som kommune kan få ud af det og hvad taskforcens forventninger er til jer.

Møderne annonceres løbende i Socialstyrelsens nyhedsbrev og kalenderen på Socialstyrelsen.dk.

Tilmelding via mail:

taskforcehandicap@socialstyrelsen.dk

Sidst opdateret 22/08 2022