Lange analyse- og udviklingsforløb

I et langt analyse- og udviklingsforløb hjælper Taskforce - handicap kommunen med at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på enten børne- eller voksen-handicap-området.

Taskforcen sætter fire lange analyse- og udviklingsforløb i gang hvert år.

I et langt forløb bliver kommunens sagsbehandling analyseret, og kommunen får anbefalinger til, hvordan den kan styrke kvaliteten på området. Efter analyseforløbet kan kommunen og taskforcen indgå aftale om et udviklingsforløb.

Et samlet analyse- og udviklingsforløb varer ca. to år.

I et analyse- og udviklingsforløb får kommunen:

  • Et klart billede af styrker og udfordringer for kommunens samlede sagsbehandling på området for børn eller voksne med handicap.
  • Konkrete anbefalinger til, hvor kommunen kan koncentrere indsatsen i arbejdet med at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen.
  • Støtte til at øge kvaliteten i sagsbehandlingen gennem en række redskaber, kompetenceudvikling, sparring og viden.
Analysen omfatter både kommunens konkrete sagsbehandling og tilhørende retningslinjer samt den faglige ledelse og organisering af området i kommunen.

Sidst opdateret 30/10 2018