Lange analyse- og udviklingsforløb

I et langt analyse- og udviklingsforløb hjælper Taskforce - Handicap kommunen med at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på enten børne- eller voksen-handicap-området.

Taskforcen sætter fire lange analyse- og udviklingsforløb i gang hvert år.

I et langt forløb bliver kommunens sagsbehandling analyseret, og kommunen får anbefalinger til, hvordan den kan styrke kvaliteten på området. Efter analyseforløbet indgår kommunen i et udviklingsforløb med taskforcen.

Et samlet analyse- og udviklingsforløb varer ca. to år.

I et analyse- og udviklingsforløb får kommunen:

  • Et klart billede af styrker og udfordringer for kommunens samlede sagsbehandling på området for børn eller voksne med handicap
  • Konkrete anbefalinger til, hvor kommunen kan koncentrere indsatsen i arbejdet med at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen
  • Støtte til at øge kvaliteten i sagsbehandlingen gennem en række redskaber, kompetenceudvikling, sparring og viden.
Analysen omfatter både kommunens konkrete sagsbehandling og tilhørende retningslinjer samt den faglige ledelse og organisering af området i kommunen.

Der søges via ansøgningsskema, der bliver tilgængeligt her på siden, når der er åbent for ansøgninger. Det er muligt at orientere sig i vejledningen til ansøgningen herunder:


Sidst opdateret 18/03 2020