Regionale temadage

På de regionale temadage formidler Taskforce - Handicap viden og indsigt i forskellige afgrænsede temaer.

På temadagene formidler vi blandt andet viden fra taskforce-forløb, og kommunerne præsenterer deres gode erfaringer og eksempler fra praksis.
Der kan også være eksterne oplægsholdere til temadagene.

Vi afholder årligt to temadage i Østdanmark og to temadage i Vestdanmark. På temadagene deltager et større antal kommuner.
Det er gratis at deltage for op til maksimalt tre deltagere fra den enkelte kommune.

Temadagene afholdes i 2. og 4. kvartal.

Tilmeld dig en regional temadag (internt link)

Sidst opdateret 03/04 2018