Korte formidlings- og læringsforløb

Et kort formidlings- og læringsforløb er en temadag i en kommune, hvor Taskforce - Handicap og kommunen går i dybden med et bestemt emne.

Taskforce - Handicap tilbyder løbende korte formidlings-
og læringsforløb af cirka 6 timers varighed. 

Hvem kan søge om et forløb?

Alle kommuner kan løbende søge om op til to formidlings- og læringsforløb årligt - inden for samme eller flere tematikker.
Ansøgningerne vurderes løbende, og forløbene tildeles efter først-til-mølle-princippet.

Ansøg om et formidlings- og læringsforløb (internt link)

Temaer for formidlings- og læringsforløb 

Her kan du se, hvilke temaer, der aktuelt udbydes:

Fold alle teksterne ud eller ind

Grundlæggende sagsbehandling på handicapområdet

Grundlæggende forløb om arbejdet som sagsbehandler på handicapområdet.

Der er særligt fokus på lovgrundlag på henholdsvis børne- eller voksenhandicapområdet, samt en præsentation af relevante udredningsværktøjer og redskaber til inddragelse af borgerne.

Forløbet varetages af Ankestyrelsen og Socialstyrelsen.

Forvaltningsretlige sagsbehandlingregler

I forløbet om forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler er der særligt fokus på garantiforskrifter som officialprincippet (sagens oplysning), partshøring og begrundelseskravet.

Herudover kan det være relevant at inddrage vejlednings- og notatpligten og relevant praksis fra Ankestyrelsen og Folketingets Ombudsmand.

Samtidig er der fokus på udvalgte temaer i lovgivningen, hvor taskforcen har identificeret særlige udfordringer gennem de længerevarende forløb. De udvalgte temaer er :

  • boformer efter henholdsvis serviceloven og almenboligloven
  • socialpædagogisk støtte
  • ledsagerordning.

Forløbet varetages af Ankestyrelsen.

Udredning og borgerinddragelse

I forløbet vil Voksenudredningsmetoden, VUM være udgangspunkt, og der vil i forløbet indgå oplæg og øvelser, der træner deltagerne i at udrede og vurdere borgerens ressourcer, funktionsniveau, udviklingsmuligheder og støttebehov i samarbejde med borgeren.

Forløbet  varetages af Socialstyrelsen.

Handleplan, målsætning, opfølgning og borgerinddragelse

I forløbet vil Voksenudredningsmetoden, VUM være udgangspunkt og herunder samspillet mellem myndighed og udfører.

I forløbet indgår oplæg og øvelser, der træner deltagerne i at fastsætte indsatsformål og -mål for borgerens udvikling, følge op på målene, samt generelt styrke samarbejdet med udfører.

Forløbet varetages af Socialstyrelsen.

Sidst opdateret 14/01 2020