Gå til indhold

Korte læringsforløb

Et kort læringsforløb er en temadag, hvor kommunen og taskforcen på handicapområdet går i dybden med et bestemt emne.

Hvem kan søge om et kort læringsforløb?

Taskforcen på handicapområdet tilbyder løbende korte læringsforløb på voksen- og børnehandicapområdet. Alle kommuner kan søge om et læringsforløb. Forløbene tildeles efter først-til-mølle-princippet.

Læringsforløbene er målrettet ledere og medarbejdere på myndighedsområdet.

Ansøg om kort læringsforløb.

Forløbet målrettes kommunens ønsker

Med et kort læringsforløb får kommunen en særligt tilrettelagt temadag, hvor taskforcen og kommunen går i dybden med et bestemt emne. På dagen får deltagerne mulighed for at få ny viden, genopfriske eksisterende viden og drøfte juridiske og socialfaglige spørgsmål om sagsbehandling på handicapområdet.

Læringsforløbet tilrettelægges efter kommunernes individuelle ønsker til bestemte temaer på enten voksen- eller børnehandicapområdet.

Kommunen kan selv pege på en problemstilling, som den vil sætte fokus på. Der er ingen særlige krav til temaet, blot skal det gå på tværs af juridiske og socialfaglige problemstillinger.

Eksempler kan være:

  • Optagelse i længerevarende botilbud og afklaring af støttebehovet i den forbindelse.
  • Valget mellem socialpædagogisk støtte og midlertidigt botilbud.
  • Personkredsen for tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter efter servicelovens § 41.
  • Sager hvor borgeren har behov for hjælp efter flere bestemmelser, og hvor snitflader er vanskelige at definere.

For at sikre, at læringen bliver konkret og praksisnær, skal kommunerne forud for forløbet sende tre-fire afgjorte sager om det pågældende emne til taskforcen, som anvendes på som udgangspunkt for dagen. Det er en forudsætning for gennemførelse af forløbet, at der fremsendes sager.

Hele forløbet skal beregnes til 2-3 arbejdsdage medregnet indhentning af sager, samt afholdelse af selve læringsdagen.

Forløbet gennemføres af Ankestyrelsen og Socialstyrelsen.

Sidst opdateret 04/04 2022