Gå til indhold

Korte formidlings- og læringsforløb

Et kort formidlings- og læringsforløb er en temadag i en kommune, hvor Taskforce - Handicap og kommunen går i dybden med et bestemt emne.

Taskforce - Handicap tilbyder løbende korte formidlings-
og læringsforløb af 5-6 timers varighed. 

Hvem kan søge om et forløb?

Alle kommuner kan løbende søge om et formidlings- og læringsforløb.
Ansøgningerne vurderes løbende, og forløbene tildeles efter først-til-mølle-princippet.

Temaer for formidlings- og læringsforløb 

Taskforcen tilbyder fra efteråret 2020 to typer korte forløb. Kommuner, der har et aktuelt længerevarende forløb med taskforcen, kan vælge mellem tre temaer som er defineret på forhånd. Alle kommuner kan søge om et forløb, der tilrettelægges efter kommunernes individuelle ønsker til bestemte temaer på enten voksen- eller børnehandicapområdet.

Fold alle teksterne ud eller ind

Grundlæggende sagsbehandling på handicapområdet

Grundlæggende forløb om arbejdet som sagsbehandler på handicapområdet.

Der er særligt fokus på lovgrundlag på henholdsvis børne- eller voksenhandicapområdet, samt en præsentation af relevante udredningsværktøjer og redskaber til inddragelse af borgerne.

Forløbet varetages af Ankestyrelsen og Socialstyrelsen.

Udredning og borgerinddragelse

I forløbet vil Voksenudredningsmetoden, VUM være udgangspunkt, og der vil i forløbet indgå oplæg og øvelser, der træner deltagerne i at udrede og vurdere borgerens ressourcer, funktionsniveau, udviklingsmuligheder og støttebehov i samarbejde med borgeren.

Forløbet  varetages af Socialstyrelsen.

Handleplan, målsætning, opfølgning og borgerinddragelse

I forløbet vil Voksenudredningsmetoden, VUM være udgangspunkt og herunder samspillet mellem myndighed og udfører.

I forløbet indgår oplæg og øvelser, der træner deltagerne i at fastsætte indsatsformål og -mål for borgerens udvikling, følge op på målene, samt generelt styrke samarbejdet med udfører.

Forløbet varetages af Socialstyrelsen.

Nye forløb: Temaet målrettes kommunens ønsker

Kommunen kan selv pege på en problemstilling, som den vil sætte fokus på. Der er ingen særlige krav til temaet, blot skal det gå på tværs af juridiske og socialfaglige problemstillinger.

Eksempler kan være:

  • Optagelse i længerevarende botilbud og afklaring af støttebehovet i den forbindelse.
  • Valget mellem socialpædagogisk støtte og midlertidigt botilbud.
  • Personkredsen for tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter efter 
    servicelovens § 41.
  • Sager hvor borgeren har behov for hjælp efter flere bestemmelser, og hvor snitflader er vanskelige at definere.

For at sikre, at læringen bliver konkret og praksisnær, skal kommunerne forud for forløbet sende tre-fire afgjorte sager om det pågældende emne til taskforcen.

Forløbet varetages af Ankestyrelsen og Socialstyrelsen.

Sidst opdateret 03/11 2021