Gå til indhold

Taskforce - Handicap

Taskforcen på handicapområdet er et samarbejde mellem Ankestyrelsen og Socialstyrelsen. Formålet med taskforcen er at støtte kommunerne i at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet for både børn og voksne.

Taskforce - Handicap tilbyder kommunerne både enkeltstående temadage og lange analyse- og udviklingsforløb.

På de halvårlige temadage formidler Taskforce - Handicap viden og indsigt i forskellige afgrænsede emner.

I et langt analyse- og udviklingsforløb hjælper Taskforce - Handicap kommunen med at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på enten børne- eller voksen-handicapområdet.

Et kort formidlings- og læringsforløb er en temadag i en kommune, hvor Taskforce - handicap og kommunen går i dybden med et bestemt emne.